รองผบ.ตร.เข้มงวด จับรถควันดำ แก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5

15 มกราคม 2563, 12:04น.


           การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และการป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อนำมาใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้  และตลอดทั้งปี          พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมต้นเหตุจากการเกิดฝุ่นละอองจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการเผาป่า เช่น การกวดขันจับกุมรถยนต์ รถบรรทุก รถสาธารณะที่มีควันดำในท้องถนน เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจรอบ กทม.และปริมณฑล           จากสถิติการจับกุมรถควันดำในปี 2562 มีจำนวน 141,760 ราย ปีนี้ก็จะมีการเพิ่มความถี่ไปตรวจสถานีขนส่งสาธารณะ อู่รถโดยสารสาธารณะ สถานที่ประกอบการรถบรรทุก อย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถติดเครื่องยนต์ และหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์ของตนเอง และหากพบรถที่มีควันดำ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางหมายเลขสายด่วน 1599 หรือในเขต กทม.สามารถแจ้งได้ทางช่องทางสายด่วนหมายเลข 1197           ส่วนแผนการปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2563 และตลอดทั้งปี จะใช้มาตรการเชิงรุกในช่วงเทศกาลปีใหม่2563 ที่ใช้แล้วลดอุบัติเหตุได้ เช่น การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วกวดขันบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น จัดทำบัญชีข้อมูลร้านสุราและสถานที่จัดงานรื่นเริงในพื้นที่ ตลอดจนตั้งจุดตรวจ ที่บริเวณใกล้งานเลี้ยงที่ถือได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงให้เคารพวินัยจราจร เมาไม่ขับ ตลอดจนขยายผลไปจับกุมเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ในความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเด็กอายุต่ำกว่า 18ปี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  รวมถึงจัดให้มีการอบรมในระดับหมู่บ้านตำบล เพื่อไปต่อยอดรณรงค์วินัยจราจร และจัดรถสายตรวจ และสายตรวจจราจรให้มีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว กวดขันวินัยการจราจรทั้งปี

ข่าวทั้งหมด