ทส.ออกมาตรการห้าม 10 ล้อวิ่งวันคี่ ลดกำลังการผลิตโรงงานที่ไม่คุมPM2.5

14 มกราคม 2563, 18:20น.          การเตรียมออกมาตรการเข้มงวด เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เตรียมเสนอหลายมาตรการ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันอังคารที่ 21 ม.ค. หากเห็นชอบจะมีผลบังคับใช้ทันที เริ่มจากการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 จากยานพาหนะ โดยจะออกมาตรการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งวันคี่ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.และจะเสนอให้กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) รับทราบ พร้อมทั้งประสานไปที่ผู้ประกอบการแล้ว หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและร่วมมือ

          ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ร้อยละ 72 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มาจากยานพาหนะ ซึ่งเป็นรถบรรทุกกว่าร้อยละ 20 อีกร้อยละ 20 มาจากรถกระบะ และอีกร้อยละ 18 มาจากภาคอุตสาหกรรม ที่ประชุมในวันนี้จึงจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ควบคุมฝุ่นละอองพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ลดกำลังการผลิต จากการพูดคุยโรงงานอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือ          ส่วนการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่กทม.กำชับให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ถ้าไม่ปฎิบัติตามจะระงับการก่อสร้างทันที ซึ่งเรื่องนี้ก็จะย้ำในที่ประชุม ครม.อีกครั้ง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และทุกเขตต้องมีชุดตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้กำชับทุกจังหวัด งดการเผาในที่โล่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมขอความร่วมมือให้ส่วนราชการงดการใช้รถส่วนตัวมาทำงาน หันมาใช้รถขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า และรถส่วนราชการ ต้องมีการตรวจสภาพรถทุกคัน 
 

ข่าวทั้งหมด