จ.เชียงใหม่ นำร่องใช้แอปพลิเคชั่น AirCMI ตรวจวัดคุณภาพอากาศ-ฝุ่น PM 2.5

14 มกราคม 2563, 16:51น.          การแก้ปัญหาฝุ่นควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) วันนี้ สำนักงานสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (ป.ย.ป.) เปิดตัวระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน (AirCMI) นำร่องในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ก่อนดำเนินการต่อเนื่องใน จ.หนองคาย จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ซึ่งคนที่ใช้ระบบ Andorid สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น AirCMI ได้ และเมื่อเดินทางไปที่จ.เชียงใหม่ สามารถไปสแกน QR code ได้ตามจุดต่างๆมากกว่า 200จุดที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ในพื้นที่อำเภอเมือง นักท่องเที่ยวสามารถใช้ข้อมูลและวัดคุณภาพอากาศได้ว่าจุดไหนมีคุณภาพอากาศหรือฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน จะมีคำเตือนเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หรือเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง จากนั้นภายในเดือนก.พ.นี้ จะเปิดให้บริการสำหรับคนที่ใช้ระบบ ios เป็นลำดับต่อไป

          นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม ป.ย.ป. เปิดเผยว่า การเริ่มต้นที่ จ.เชียงใหม่ เพราะมีความพร้อมมากที่สุดในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยระบบ AirCMI นี้มุ่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์ โดยระบบบริหารจัดการฝุ่นควัน (AirCMI) มี 3 รูปแบบ คือ การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนับสนุนการสั่งการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application) เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันสุขภาพจากภาวะอากาศย่ำแย่ และตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน สุดท้ายคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจ.เชียงใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
 

ข่าวทั้งหมด