กทม.ปิดประตูระบายน้ำสกัดน้ำเค็ม หยุดให้บริการเรือในคลองบางกอกใหญ่

14 ธันวาคม 2562, 19:09น.


          ประกาศจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เรื่องการหยุดให้บริการ 'เรือในคลองบางกอกใหญ่' ชั่วคราว เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งและมีฝนตกน้อย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครจะทำการปิดประตูระบายน้ำคลองบางกอกใหญ่เพื่อไม่ให้ระดับน้ำเค็มจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาส่งผลกระทบต่อระดับน้ำจืดในคลองบางกอกใหญ่ รวมทั้งระดับน้ำในคลองบางกอกใหญ่ในช่วงนี้มีระดับน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักของการเดินเรือในคลองบางกอกใหญ่(ท่าเรือบางหว้า-ท่าเรือท่าช้าง)และอาจส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการให้บริการกับประชาชน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอหยุดให้บริการ 'เรือในคลองบางกอกใหญ่' ชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 


 


       


          ทั้งนี้ในระหว่างการหยุดให้บริการเรือในคลองบางกอกใหญ่ชั่วคราวนั้น ทางบริษัทฯได้มีการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเดินเรือได้ในทุกระดับน้ำในลำคลอง หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางบริษัทจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้ง และขออภัยในความไม่สะดวก
 


 
ข่าวทั้งหมด