ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้19.30น.วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

10 ธันวาคม 2562, 20:15น.อากาศยังเย็นต่อเนื่อง ปลายสัปดาห์นี้ถึงจะอุ่นขึ้น          กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 9-15 ธันวาคม 2562 สภาพอากาศภาคเหนือ ช่วง 9-13 ธันวาคม 2562 อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย พื้นราบ หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ยอดดอย หนาวจัด น้ำค้างแข็ง อุณหภูมิต่ำสุด 1-5 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562  อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อากาศหนาว มีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอย หนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-8 องศาเซลเซียส           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 พื้นราบ อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย พื้นราบ หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส  ยอดภู หนาวจัด  อุณหภูมิต่ำสุด 2-7 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562  อุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส เย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาบางพื้นที่ ต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส ส่วนยอดภู หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ ต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียส           ภาคกลาง ช่วงวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 พื้นราบ อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย เย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562  อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส          ภาคตะวันออก ช่วงวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส ลมแรง คลื่นสูง 2 เมตร ห่างฝั่ง มากกว่า 2 เมตร  ช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562  อุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส คลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่ง 2 เมตร           กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562  อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส          ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ช่วงวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 มีฝนฟ้าคะนอง 10% คลื่นสูง 2 เมตร ห่างฝั่ง 2-3 เมตร จากนั้นตั้งแต่วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562  คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่ง 2 เมตร          ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ช่วงวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ตอนบน อากาศเย็น ลมแรง ตอนล่าง ฝนฟ้าคะนอง 20-30% จากนั้นตั้งแต่วันที่  14-15 ธันวาคม 2562  มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคจ.สงขลา ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน คลื่นโถมชายฝั่ง อ.ระโนด          จังหวัดสงขลา ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อ.ระโนด จากสถานการณ์คลื่นกระหน่ำชายฝั่งเสียหายหนัก กระทบบ้านเรือนและถนน นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมคณะทำงานประเมินสถานการณ์วาตภัยจากคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะ ต.ท่าบอน อ.ระโนด ถูกคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง  6 หมู่บ้าน เดือดร้อนกว่า 500 ครัวเรือน มีบ้านเสียหาย  5 หลัง ถนน 3 สาย นายอำพล ลงนามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อ.ระโนด และเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เนื่องจาก เกิดสถานการณ์วาตภัยปานกลาง (คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง) ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินสถานที่ราชการและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายได้แก่ หมู่ 2 3 4 5 9 และ 10 ต.ท่าบอน  เพื่อนำงบประมาณเร่งให้ความช่วยเหลือ‘บ้านดีมีดาวน์’ เริ่มให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้เป็นวันแรก          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (11 ธันวาคม 2562) กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ"บ้านดีมีดาวน์"ตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นวันแรก ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เป็นโครงการที่รัฐต้องการช่วยลดภาระให้คนอยากมีบ้าน 50,000 บาทต่อรายสำหรับประชาชน 100,000 รายแรก ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ คือ มีตัวตนตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง และอยู่ในระบบฐานภาษี มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากผู้ประกอบการและได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดทะเบียนนิติกรรมจำนองระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 และภายหลังได้รับการยืนยันจากระบบของกระทรวงการคลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ระบบจะส่งข้อมูลยืนยันมาให้ ธอส. โอนเงินให้แก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ตามบัญชีที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนต่อไป          โครงการบ้านดีมีดาวน์ เป็นโครงการที่ช่วยลดภาระให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ นอกจากนี้ หากเป็นผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลมอบให้เพิ่มเติม เรื่องการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองเหลือเพียงประเภทละร้อยละ 0.01 และยังมีสิทธิ์ได้รับมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 2.5 ต่อปี คงที่ 3 ปีแรกของ ธอส.อีกด้วย   รัฐบาล ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้คนไทย          นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยช่วยค่าเก็บเกี่ยวสูงสุด 10,000 บาทต่อครอบครัว รับเงินค่าเก็บเกี่ยวปรับปรุงคุณภาพข้าว 500 บาทต่อไร่ และ 20 ไร่ต่อครัวเรือน (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน)          แจกทอง คนใช้เงินผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง กระเป๋า 2 ทุก 1,000 บาท ลุ้นทองคำทุกสัปดาห์ ด้านร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ได้ลุ้น 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ          กระทรวงอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานในสังกัด นำสินค้าจากโรงงานมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก เพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ยืนยันว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทุกประเภท เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยจัดขึ้นในเดือนนี้ ส่วนจุดจำหน่ายหลักอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6          กระทรวงพลังงาน ได้ตรึงราคาค่าไฟฟ้า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2563 นานถึง 4 เดือนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน คาดว่า จะใช้เงินอุดหนุนประมาณ 6,800 ล้านบาท          กระทรวงคมนาคม เห็นถึงความสำคัญในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจึงมีมาตรการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า รวมไปถึงการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ดังนี้ ยกเว้นค่าทางด่วนบูรพาวิถี และ กาญจนาภิเษก ฟรี 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี และ บางปะอิน-บางพลี ฟรี 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 โดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง แอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ BTS ฟรี 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และมาตรการระยะยาวลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายเหลือ 20 บาทตลอดสายกกต.ชี้แจงไม่มีเหตุจูงใจทางการเมืองพิจารณาคดีกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่          กรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช  โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)พิจารณาเรื่องการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่มีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่  เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงาน กกต. ชี้นำในสำนวนไว้แล้ว สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ออกเอกสารชี้แจงว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กระทำความความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือนตุลาคม กกต. ชี้แจงว่า การแถลงข่าวคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมาย ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด เลขาธิการ กกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อ กกต. กรณีนี้เลขาธิการ กกต.มีความเห็น เมื่อวันที่ 20 กันยายน  ไม่ใช่การชี้นำในสำนวนการสืบสวน ให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามสมควร และไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองรวบผู้ต้องหา ฆ่าอำพรางพี่น้องฝาแฝด ที่ จ.พัทลุง          การติดตามคนร้ายฆาตกรรมนายมานพ และนายมานนท์ คงจันทร์ ฝาแฝดพี่น้อง หลังจากพบศพเสียชีวิตปริศนาที่บริเวณหมู่ 3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พบศพนายมานพ อายุ 31 ปี แฝดผู้พี่ จมอยู่ในฝายกักเก็บน้ำพร้อมรถจักรยานยนต์ ถัดมาอีกถัดมา 7 วัน พบศพนายมานนท์ อายุ 31 ปี แฝดผู้น้อง จากการตรวจสอบพบว่าถูกฆ่าเอาศพยัดท่อ ตำรวจมุ่งปมฆาตกรรมอำพราง พร้อมตรวจสอบประวัติพบแฝดพี่น้องมีนิสัยชอบขโมยของ          เจ้าหน้าที่ตำรวจ สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด ประกอบด้วย สวนมะนาว หมู่ 3 บ้านบางมวง ต.ฝาละมี จุดที่ 2 บ้านพักของนายหมัดยูสูบ ชัยสุขโข อายุ 55 ปี ข้าราชการครู สอนอยู่ที่ ร.ร.บ้านบางมวง ต.ฝาละมี เจ้าของสวนมะนาว และจุดที่ 3 บ้านนายนิยม ชัยสุขโข อายุ 60 ปี เลขที่ 102 หมู่ 3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน พี่ชายนายหมัดยูสูบ แต่ที่น่าสงสัยคือที่สวนของนายหมัดยูสูบ เพราะการเดินสายไฟฟ้าเอาไว้บนผิวดิน อีกทั้งยังไม่มีชนวนหุ้มมีแต่เหล็กทองแดงเท่านั้น หากเดินไปชนหรือเหยียบจะได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้          ตำรวจได้เชิญตัวนายหมัดยูสูบและนายนิยมไปสอบปากคำอย่างละเอียดจนมั่นใจและนำไปสู่การออกหมายจับนายหมัดยูสูบ ในข้อหาฆ่าผู้อื่น ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพ พร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 4-5 คน ในการช่วยปิดบังศพ ตำรวจสันนิษฐานว่าพี่น้องฝาแฝดน่าจะเข้าไปขโมยมะนาวในสวนบ่อยครั้งทำให้ผู้ต้องหาต้องวางกับดักเป็นสายไฟเอาไว้ พอเดินเข้าไปเหยียบจนเกิดช็อตเสียชีวิต ทำให้ผู้ต้องหานำร่างทั้งคู่ขึ้นรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วง บรรทุกร่างออกมาจากภายในสวน ก่อนนำขึ้นรถกระบะต่ออีกทอดเพื่อนำศพไปทิ้ง ทีมชาติไทย ทำเหรียญทองได้เพิ่มขึ้น          ผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30  ไทยอยู่ในอันดับ 3 ได้ 91 เหรียญทอง 101 เหรียญเงินและ 122 เหรียญทองแดง อันดับ 1 เจ้าภาพฟิลิปปินส์ 148 เหรียญทอง 116 เหรียญเงิน และ 118 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 2 เวียดนาม 95 เหรียญทอง 85 เหรียญเงินและ 103 เหรียญทองแดง  แฟ้มภาพ 
 

ข่าวทั้งหมด