กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ จ.นราธิวาส

03 ธันวาคม 2562, 18:07น.


          นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก 505 มิลลิเมตร และที่อำเภอแว้ง (ต้นน้ำแม่น้ำโก-ลก) วัดได้ 434 มิลลิเมตร ทำให้พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง ลุ่มน้ำบางนรา และอำเภอแว้ง อำเภอตากใบ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ

           สำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8-12 นิ้ว ในพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา ติดตั้งบริเวณท่อระบายน้ำยะกัง 5 เครื่อง ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ศูนย์ราชการนราธิวาส ติดตั้งที่บริเวณโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส  จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่บริเวณคลองปิเหล็ง สาย 5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอ้ร้อง จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 151 ร.พัน3 บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อีกจำนวน 2 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากค่ายฯ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง( Hydro flow) จำนวน 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำบางนรา

           สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำโก–ลก กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง( Hydro Flow) จำนวน 2 เครื่อง อยู่ระหว่างติดตั้งเพิ่มอีก 1 เครื่อง บริเวณท่อระบายน้ำปลายคลองลาน บ.ใหญ่ ต.พร่อน อ.ตากใบ และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ บ.ปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ พร้อมกับเดินเครื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 9 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากัวลอต๊ะ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากัวลอต๊ะ(ใหม่) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคออีบู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคออีบู(ใหม่) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปะดาดอ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแฆแบะ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันติสุข บ้านปะลูกา-โคกยาง บ้านโคกมือบา

รวมทั้งสิ้น 18 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด และวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (Hydro flow) เพิ่มอีก 3 เครื่อง ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง

           สถานการณ์น้ำเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก ที่สถานีวัดน้ำ X.119A บริเวณสะพานลันตู อ.สุไหงโก–ลก ยังคงมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.94 เมตร แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5-7 วัน และที่สถานีวัดน้ำ X.274 บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ต่ำกว่าตลิ่ง 0.65 เมตร แนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลง ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา และพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองตันหยงมัส ซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำบางนรา ปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ X.73  มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.59 เมตร มีแนวโน้มลดลง หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง บริเวณค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 151 ร.พัน 3 บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง และบริเวณนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.50-0.60 เมตรCR:กรมชลประทาน     

ข่าวทั้งหมด