'สุริยะ' เผยนายกฯ เห็นชอบขยายเวลาแบนสารเคมีทางการเกษตร

03 ธันวาคม 2562, 16:09น.


          จากปัญหาการลงมติเกี่ยวกับ 3 สารเคมีทางการเกษตรของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน มีมติให้ขยายเวลาการใช้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส อีก 6 เดือน และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต นายสุริยะ ชี้แจงว่า ได้รายงานเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงสาเหตุแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นด้วย เพราะยังมีสารเคมีค้างอยู่ในสต๊อกมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท และรัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้ นายสุริยะ ย้ำว่า มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากใครมีข้อสงสัยสามารถเปิดเทปบันทึกเสียงหรือรายงานการประชุมขอดูมติได้


          กรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการให้ยกเลิก 3สารเคมี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ นายอนุทิน ก็เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ด้านสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้น ยืนยันว่า ไม่มีการนำประเด็นทางการเมืองมารวมกันอย่างแน่นอน
ข่าวทั้งหมด