ผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ ปรับคาดการณ์ส่งออกลดลง กังวลสงครามการค้า-ค่าเงินบาทแข็งค่า

03 ธันวาคม 2562, 15:21น.


          น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สรท.) เปิดเผยว่า สรท.ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 2562 ใหม่ คาดว่า จะหดตัวลงร้อยละ  2.5 ถึงติดลบร้อยละ 3  อยู่บนสมมติฐานว่าค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 33 บาท บวกลบ 0.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปี 2563 คาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 1 บนสมมติฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 30.50  บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ          ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก ด้านปัจจัยต่างประเทศ กังวลการลงนามสงครามการค้าเฟสที่ 1 เนื่องจาก ยังมีหลายประเด็นที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ เช่น การสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯและทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับสหรัฐฯ สนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง ซึ่งเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยตรงและหากไม่สามารถตกลงกันได้ สหรัฐฯอาจปรับเพิ่มภาษีตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 15 ธันวาคมนี้ มูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราภาษีร้อยละ 15 ขณะที่ จีนขอให้สหรัฐฯพิจารณาลดภาษีสำหรับสินค้าที่มีการปรับขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้          ส่วนปัจจัยในประเทศ เนื่องจาก สถานการณ์ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลง เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 3 ปีนี้ ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด คาดว่า จะเติบโตร้อยละ 2.6 แนวโน้มการเรียกเก็บภาษี ซึ่งเป็นต้นทุนผู้ประกอบการมีมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐ ต้องการเพิ่มรายได้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่ รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้          สรท.มีข้อเสนอแนะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรบริหารจัดการค่าเงินบาทด้วยมาตรการที่เข้มข้นไม่ให้เงินบาทแข็งค่าไปมากกว่านี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ต้องสนับสนุนรูปแบบการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯเป็นเงินบาท เพื่อลดความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ควรให้ความสำคัญกับการพลิกฟื้นการส่งออกในฐานะกลไกสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และภาครัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานให้เป็นพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกแฟ้มภาพ         

ข่าวทั้งหมด