'สุริยะ' ยืนยันที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีการลงมติ เตรียมฟ้องกลับกลุ่มห้ามใช้สารพิษ

03 ธันวาคม 2562, 09:59น.


           หลังมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ให้ยกเลิกข้อห้ามใช้สารไกลโฟเซตโดยเปลี่ยนเป็นให้จำกัดการใช้ และเลื่อนการห้ามใช้สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน หรือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ทำให้มีการวิจารณ์ว่า อาจไม่ใช่มติที่ประชุมจริง นายสุริยะ ยืนยันว่า เป็นมติที่ประชุมจริง และจะให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปในที่ประชุมเพื่อนำมาเป็นหลักฐานยืนยัน พร้อมกล่าวถึงรายละเอียดในการประชุมว่า มีคณะกรรมการ 3 คนเสนอให้เลื่อนออกไป 3 เดือน บางคนก็ต้องการให้ใช้สารได้ต่อไป และหลังจากที่คณะกรรมการยื่นข้อเสนอเสร็จสิ้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมให้ช่วยกันไปร่างมติที่เห็นสมควร โดยมีการปรับแก้จนพอใจกันทุกฝ่าย จึงมีข้อสรุปให้เลื่อนการห้ามใช้สารเคมีออกไปอีก 6 เดือน แต่ยังไม่ได้ระบุว่าครบกำหนด 6 เดือนจะเป็นวันที่เท่าไร และหลังจากนี้จะให้กรมวิชาการเกษตรไปหาสารทดแทนมาภายในระยะเวลา 4 เดือน ยืนยันว่าขั้นตอนสุดท้ายคือได้ถามที่ประชุมว่าจะปรับหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ที่ประชุมก็ยังยืนยันในมติว่าให้เลื่อนออกไปอีก 6 เดือน อีกทั้งในที่ประชุมบางคนอยากให้เลื่อนออกไปนานกว่านี้ จึงถือว่าเป็นการลงมติเป็นเอกฉันท์ 


          ส่วนระเบียบการลงมติตามมาตรา 12 จะต้องยึดถือเสียงส่วนใหญ่ นายสุริยะ กล่าวว่า การลงมติไม่ใช่แค่การยกมืออย่างเดียว ซึ่งได้ถามที่ประชุมแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นมติ ส่วนเรื่องที่กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการห้ามใช้สารพิษร้ายแรง 686 องค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค จะยื่นฟ้องนั้น ถือว่าเป็นการกระทำซึ่งทำให้ตนเองเสียหาย จึงจะให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมฟ้องร้องกลับ


...
ข่าวทั้งหมด