ศาลฎีกาสหรัฐฯ รับพิจารณาคำร้องขอเครื่องหมายการค้าเว็บไซต์ Booking.com

09 พฤศจิกายน 2562, 10:21น.


          ศาลฎีกาของสหรัฐฯ รับคำร้องของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ กรณีเว็บไซต์ Booking.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจองที่พักออนไลน์ยอดนิยม ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ ได้ยื่นเรื่องขอรับเครื่องหมายทางการค้า แต่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ เห็นว่า ชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นคำทั่วไปที่ไม่เข้าคุณลักษณ์ในการเป็นเครื่องหมายทางการค้าได้          เว็บไซต์ Booking.com เริ่มใช้ชื่อดังกล่าวในการให้บริการที่พักออนไลน์ทั่วโลกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และต่อมาได้มีการยื่นขอเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ เมื่อ พ.ศ. 2554 และพยายามยื่นเรื่องอีกครั้งใน พ.ศ. 2555 แต่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ กลับปฏิเสธใบสมัครดังกล่าว หลังการพิจารณาเสร็จสิ้น เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยให้เหตุผลว่า ชื่อเว็บไซต์ Booking.com เป็นชื่อที่ไม่เหมาะสมกับความหมายของบริการรับจองที่พักและการขนส่ง เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ กำหนดว่าสินค้าหรือบริการที่จะขอรับเครื่องหมายได้นั้นต้องสามารถแยกแยะออกจากสินค้าอื่นได้ พร้อมยกกรณีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ถูกปฏิเสธการขอเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ เช่นกัน อาทิ hotels.com mattress.com และ lawyers.com  แต่ Booking.com ยังคงเดินหน้าในความพยายามขอเครื่องหมายการค้า          โดยล่าสุดได้มีการยื่นเรื่องอุทธรณ์ พร้อมแสดงพยานหลักฐานเป็นผลการสำรวจที่ระบุว่า ร้อยละ 74 ของลูกค้าทราบว่า Booking.com เป็นชื่อบริการจองที่พักออนไลน์

ข่าวทั้งหมด