ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงต่ำสุดในรอบ 39 เดือน กังวลเศรษฐกิจโลก กระทบส่งออกไทย

10 ตุลาคม 2562, 13:16น.


          ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน 2562 นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 มาอยู่ที่ระดับ 72.2 ซึ่งเป็นดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ 39 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กระทบเศรษฐกิจไทย ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 59.3 โอกาสในการหางานทำลดลงมาอยู่ที่ระดับ 68.5 และรายได้ในอนาคตลดลงมาอยู่ที่ระดับ 88.9 ความเชื่อมั่นด้านต่างๆที่ลดลงส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นไม่ดี ประกอบกับสถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรในประเทศยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ทำให้กำลังซื้อในต่างจังหวัดลดลง           ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่า การส่งออกของประเทศไทยอาจขยายตัวติดลบร้อยละ 2-3 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ของประเทศอาจขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 3 เหลือเพียงร้อยละ 2.6-2.8 และหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่เห็นผลไตรมาส 4 กังวลว่าเศรษฐกิจจะซบเซายาวไปจนถึงปีหน้า มีการประเมินผลจากเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ายังคงล่าช้าและไม่มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเท่าที่ควร ทั้งเม็ดเงินจากการโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้และการประกันรายได้ที่เม็ดเงินยังไม่เข้าสู่ระบบเท่าที่ควร ประกอบกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ที่มีความเป็นไปได้ว่าการเจรจาจะไม่ประสบความสำเร็จ สหรัฐฯอาจมีการปรับขึ้นภาษีประเทศจีนเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม การประกาศออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรแบบไม่มีเงื่อนไข และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจมีการใช้มาตรการทางการเงินที่เข้มข้นมากขึ้นแฟ้มภาพ  

ข่าวทั้งหมด