เลขาธิการกกต.เผยสัปดาห์หน้าพิจารณา'ธนาธร'ปล่อยกู้ให้อนาคตใหม่

20 กันยายน 2562, 21:21น.


การตรวจสอบนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ที่ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าสำนักงาน กกต.จะส่งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม กกต.เพื่อพิจารณาเรื่องนี้สำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในมาตรา 66 ระบุว่าบุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียว หรือหลายพรรคเกินปีละ 5 ล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคไปแล้ว และพรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าวรรคหนึ่งมิได้ 

ข่าวทั้งหมด