ก.ดิจิทัล เตรียมเสนอสภาฯ นำ AI ช่วยตำรวจจราจร แก้ปัญหารถติด

17 กันยายน 2562, 19:40น.


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมผลักดันการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการควบคุมการจราจร เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรให้กับคนกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นเมืองนำร่อง ก่อนขยายไปยังเมืองหลัก 7 จังหวัด เช่น จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ เป็นต้น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับฟังปัญหาการจราจรที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร และศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 พบว่าปัญหาการจราจรติดขัดอันดับต้น คือ ผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัยจราจร โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง 2 นาย ทำการควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่มีถึง 500 จุด ในแต่ละวันต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึง 1,000 นาย จึงจำเป็นต้องนำระบบ AI เข้ามาช่วยเพื่อลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆ

นายพุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันระบบ AI และวิธีในการดำเนินการมีความพร้อมทั้งระบบการจราจร ระบบการตรวจสอบใบหน้าผู้กระทำผิด ระบบป้องกัน และระบบเชื่อมต่อกันระหว่างจุดต่างๆกับระบบ CCTV ที่ บก.02 ใช้อยู่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ AI ที่จะนำมาใช้ได้ทันที โดยในวันนี้รับทราบปัญหาและเตรียมนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่การหารือในที่ประชุมสภาฯ เพื่อผลักดันระบบ และงบประมาณ ให้เป็นรูปธรรมสามารถนำ AI มาใช้เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่สามารถทำได้เลย คือ การแก้ไขรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่พบว่ามีการจอดเสียถึง 14 คันต่อวัน ซึ่งเป็นปัญหาต่อการจราจรช่วงเร่งด่วนในกทม.สอดคล้องกับรัฐบาลในเรื่องการเปลี่ยนรถโดยสารให้เป็นรถใหม่ ยืนยันว่าเรื่องนี้จะรีบดำเนินการผู้สื่อข่าว:อรอุมา แคนดา         

ข่าวทั้งหมด