มติกบง.ให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันบรรเทาผลกระทบจากเหตุไม่สงบในซาอุฯ ไม่กระทบราคาในประเทศ

17 กันยายน 2562, 16:52น.


หลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้นำเงินจากกองทุนน้ำมันมาใช้บรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในซาอุดิอาระเบีย เพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนและรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีก จึงเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกลุ่มเบนซิน 1.00 บาทต่อลิตร และกลุ่มดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. เป็นต้นไป และยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด เนื่องจากจะต้องประเมินสถานการณ์และทิศทางเพื่อพิจารณาต่อไป แต่ยืนยันว่า สามารถบริหารจัดการได้และไม่กระทบต่อเงินในกองทุนน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 39,000 ล้านบาท มาตรการดังกล่าวจะทำให้เงินในกองทุนน้ำมันขาดสภาพคล่องติดลบเดือนละ 813 ล้านบาทนอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบมาตรการในด้านการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประเทศโอมาน เป็นต้น เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 170,000 บาร์เรลต่อวัน ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในช่วงที่คาดว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือและปริมาณสำรองของประเทศมีปริมาณรวม 6,407 ล้านลิตร เพียงพอใช้ได้ 54 วัน และปริมาณ LPG สำหรับการใช้ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง สามารถเพียงพอใช้ได้ 12 วัน ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยาวนานเกินกว่า 12 วัน กรมธุรกิจพลังงานจะจัดสรร LPG ให้ภาคครัวเรือนก่อนเป็นลำดับแรกผู้สื่อข่าว: ปิยะธิดา เพชรดี  CR:เฟสบุ๊ก กระทรวงพลังงาน  

ข่าวทั้งหมด