รองนายกฯทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหลังคดีถึงที่สุด พบบุหรี่เป็นสินค้าที่ละเมิดมากที่สุด

12 กันยายน 2562, 11:36น.


การปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอีกสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งวันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ก่อนเปิดเผยว่า ของกลางที่นำมาทำลายในครั้งนี้ได้มาจากการตรวจยึดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีทั้งสิ้น 10,620,825 ชิ้น มูลค่ารวมประมาณ 550 ล้านบาท ประกอบไปด้วยสินค้าหลายรายการ เช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋า, เข็มขัด โดยบุหรี่เป็นสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดจากการนำมาทำลายในครั้งนี้กว่า 9,000,000 มวน ตามด้วยกาวตราช้าง เสื้อและกางเกง หลังจากนี้จะส่งสินค้าทั้งหมดไปนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายด้วยวิธีที่ปลอดภัย ไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อไม่ให้สินค้าเหล่านี้ถูกนำมาใช้หรือจำหน่ายต่ออีก

สำหรับการทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งจะต้องทำอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก(WTO) พร้อมย้ำว่าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งบางรายการก็ยังเป็นสินค้าอันตรายหรือไม่ได้คุณภาพที่อาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภคได้

ด้านนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี2561-ปัจจุบัน กรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบล็อกเว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ผิดกฎหมายไปแล้วถึง 1,200 เว็บ ขณะที่การจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2561 อยู่ที่ 6,938 คดี ส่วนห้าเดือนแรกของปีจับกุมได้แล้วกว่า 2,574 คดี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 11 ส่วนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพบว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 84.41 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 4ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท ส่วนการละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจำคุก6เดือน-4ปี และปรับ 100,000-800,000 บาท

ผู้สื่อข่าว ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร 

ข่าวทั้งหมด