ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

12 กันยายน 2562, 07:24น.


ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562+++ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง วินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ ครม.กล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่ เนื่องจากการถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด+++นอกจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดวันไต่สวนพยานในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ โดยนัดไต่สวนพยานบุคคล 10 ปาก ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น.+++นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ร้องจัดสั่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ เนื่องจากยังไม่ปรากฏหนังสือจากนายกฯที่ส่งถึงประธานสภาฯให้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอสภาฯเพื่อพิจารณา ในประเด็น เรื่องการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1 หรือไม่+++ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมฯชะลอน้ำจากแม่น้ำชีตอนบนตั้งแต่ จ.ชัยภูมิ เพื่อเก็บกักน้ำและชะลอการไหลของน้ำ ส่วนอ่างฯ ขนาดกลางใน 5 จังหวัด เริ่มปรับลดระบายน้ำในอ่างที่ไม่เกินระดับควบคุมสูงสุดลงแล้ว ส่วนอ่างฯที่เกินเกณฑ์ระดับควบคุมสูงสุดจะทยอยปรับลดระบายลงเพิ่ม ควบคุมการระบายน้ำเขื่อนที่อยู่ในแม่น้ำชีตอนบน เพื่อชะลอน้ำที่จะไปเติมด้านล่าง รวมถึงชะลอน้ำในลำเซบาย จ.อำนาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี รวมทั้งลำโดมใหญ่และลำน้ำสาขาอื่น เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ  หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี คาดว่าน้ำจะไม่ล้นตลิ่ง แต่เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อม+++ส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท นายทองเปลว เปิดเผยว่า เขื่อนฯลดระบายน้ำจาก950 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที เหลือ 920 ลบ.ม.ต่อวินาที เนื่องจากน้ำเหนือลดลง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจ.นครสวรรค์ ลดลงต่อเนื่อง เวลา 09.00 น. วันนี้ วัดปริมาณได้ 1,399 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งจะทยอยปรับลดลงตามสถานการณ์น้ำเหนือต่อไป นอกจากนี้ กรมฯเริ่มควบคุมการปิด–เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ จ.สมุทรปราการตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาออกอ่าวไทยเร็วขึ้น ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยา+++สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้ามาปกคลุมในหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ จ.สงขลา พบหมอกควันปกคลุมในหลายอำเภอ ได้แก่ อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ และ อ.เมืองสงขลา โดยตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้หมอกควันปกคลุมหนาเป็นลักษณะฟ้าหลัว ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลง+++ขณะที่นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมฯเร่งสำรวจความเสียหายด้านการประมงจากอุทกภัย พบเพิ่มเป็น 19 จังหวัด  เช่น เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ลำปาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ และกระบี่ ทุกจังหวัดมีฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ จึงสั่งประมงจังหวัดทำหนังสือเตือนและคำแนะนำฟาร์มป้องกันจระเข้หลุดไปกับน้ำ โดยติดตั้งตะแกรงปิดปากบ่อเสริมความแข็งแรงของบ่อ และอุดท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังตั้งเครือข่ายไกรทอง เฝ้าค้นหาและจับจระเข้ ถ้าหากได้รับแจ้งว่าพบจระเข้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับความเสียหายด้านประมงจากอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมถึงปัจจุบันมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 32,241.58 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 27,762 ราย รวมมูลค่า 450 ล้านบาท+++ล่าสุดจับจระเข้ที่หลุดออกมาได้แล้ว  1 ตัว ขนาด 2.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 80 กิโลกรัม เพศผู้ ที่บริเวณบึงห้วยเจริญสุข หน้าวัดห้วยเจริญสุข หมู่ 2 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และจะนำจระเข้ส่งไปยังศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เขต 2 เพื่อดูแลต่อไป+++ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 8-44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ที่ 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่อาจเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก+++ปิดท้าย ที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทา ที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) เคยมีแผนจะก่อสร้างเมื่อหลายปีที่แล้ว นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าได้มีการหารือเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา จะแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ระยะที่1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ,ระยะที่ 2 ช่วงพระโขนง-พระราม3 และระยะที่ 3 ช่วงพระราม3-ท่าพระ ขณะนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แต่จะล่าช้าในระยะที่ 2 เล็กน้อย เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนที่ต้องเวนคืนที่จำนวนมาก จึงต้องใช้ระยะเวลาพูดคุยและเร่งทำ EIA+++จากการสำรวจพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เห็นด้วยกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทา เพราะจะทำให้เกิดความเจริญและได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายว่า ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 จะสามารถก่อสร้างได้ในปี2564

ข่าวทั้งหมด