สหรัฐฯ กังวลธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนในจีนมีรายได้ลดลง

11 กันยายน 2562, 17:25น.


รอยเตอร์ รายงานว่า ผลสำรวจประจำปีที่จัดทำโดยหอการค้าสหรัฐอเมริกา ประจำนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ชี้ว่า สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ส่งผลกระทบถึงแนวโน้มผลกำไรและการลงทุนสำหรับบริษัทสหรัฐฯที่ประกอบธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรายใหญ่อันดับสองของโลกส่วนใหญ่ปรับลดตัวเลขคาดการณ์รายได้ ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตเริ่มลดลงด้วย นอกจากนี้ บริษัทสหรัฐฯส่วนใหญ่เริ่มทบทวนแผนการลงทุนในประเทศด้วย ซึ่งธุรกิจที่มีรายได้ลดลง เช่น ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี,ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์และธุรกิจบริการในประเทศจีน เมื่อปีที่แล้ว บริษัทสหรัฐฯที่เป็นสมาชิกของหอการค้าส่วนใหญ่มีผลกำไร แต่ตัวเลขรายได้ลดลงทำให้ต้องปรับลดตัวเลขคาดการณ์รายได้ในอนาคต ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่หนักขึ้นจากมาตรการขึ้นภาษีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯกับประเทศจีน อย่างไรก็ตาม การสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-25 กรกฎาคม หรือก่อนที่มาตรการขึ้นภาษีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯกับประเทศจีน เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน โดยมีนักธุรกิจอเมริกัน 333 คน ตอบแบบสำรวจของหอการค้าสหรัฐฯทีมต่างประเทศแฟ้มภาพ  

ข่าวทั้งหมด