ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แนะผู้บริจาคโลหิตปีละ2 ครั้ง เพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย

11 กันยายน 2562, 14:37น.


การช่วยเหลือชีวิตคนด้วยการบริจาคโลหิต เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญเพื่อให้หลายคนมีชีวิตรอดปลอดภัย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  การบริจาคโลหิตมีความจำเป็นมาก เนื่องจากยังมีผู้ป่วยก็ต้องการโลหิตทุกวินาที โดยก่อนการบริจาคโลหิตทางศูนย์บริจาคโลหิตจะตรวจสอบคัดกรองผู้มาบริจาคโลหิตอย่างละเอียดว่า ไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี รวมถึงมีการตรวจเชื้อต่างๆของโลหิต เช่น นำโลหิตที่ได้ไปตรวจด้วยน้ำยาที่มีความไวสูงสุด เพื่อดูภูมิในร่างกายว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ และในปัจจุบันการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 จัดหาโลหิตได้ทั่วประเทศกว่า 2.6 ล้านยูนิต จากที่ตั้งไว้ 1 ล้านยูนิตต่อปี ส่วนการกระจายเลือดตามโรงพยาบาลทั่วประเทศนั้นจะกระจายให้ตามคำขอของโรงพยาบาลไม่เน้นเลือดกรุ๊ปใดเป็นพิเศษ  เช่น ในบางโรงพยาบาลจะขอเบิกเฉพาะเลือดกรุ๊ปโอ ทางศูนย์บริจาคโลหิตก็จะส่งให้ตามจำนวนนั้น ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการ 


 
ส่วนการบริจาคโลหิตของคนไทยปัจจุบันยังประสบปัญหาอยู่บ้าง เพราะการบริจาคไม่สม่ำเสมอ ทำให้บางช่วงมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ จากสถิติศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 55 ขณะที่มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง ร้อยละ 8 จึงต้องรณรงค์ให้ผู้บริจาคปีละ 1 ครั้ง เพิ่มเป็นปีละ2ครั้ง จนถึงปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอและสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วย


 
 


สำหรับการให้เลือดทดแทนแต่ละกรุ๊ปนั้น  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระบุว่า หมอจะให้เลือดที่ตรงกับหมู่เลือดผู้ป่วยก่อน เช่น ผู้ป่วยมีเลือดกรุ๊ปบีก็ต้องรับกรุ๊ปบีไปก่อน แต่กรณีที่เลือดขาดหรือไม่มีจริงๆก็จะนำเลือดกรุ๊ปโอไปทดแทนกรุ๊ปอื่นได้ เมื่อทดสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว ไม่มีปฏิกิริยาอะไร ก็สามารถนำมาทดแทนได้ แต่เลือดกรุ๊ปโอจะไม่สามารถรับเลือดกรุ๊ปอื่นได้เพราะมีตัวแอนตี้บอดี้ต่อเอ หรือ แอนตี้บอดี้ต่อบี ทำให้เกิดปฏิกิริยาเข้ากันไม่ได้จะทำให้เกิดอันตราย กรุ๊ปโอจึงจะต้องรับเฉพาะกรุ๊ปเลือดตัวเองเท่านั้น  สำหรับประชาชนมีความประสงค์ที่จะบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ ที่ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี


 


ผสข.เบญจภรณ์ ผิวเหลือง 


 
ข่าวทั้งหมด