ผู้ว่าฯ PEAตั้งเป้าพัฒนาระบบส่ง-จำหน่ายไฟฟ้ารองรับภาคอุตสาหกรรม-นำสายไฟในเมืองลงดิน

11 กันยายน 2562, 14:26น.


แผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ในปีนี้ PEA มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือ แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 9,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ โดยจะนำสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกและนำสายที่เหลือลงใต้ดินทั้งหมด เริ่มทำตั้งแต่ 25 กันยายนนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีหน้า โดยจะเรียกเก็บค่าดำเนินการกับผู้ประกอบการสายสื่อสารทั้ง 14 รายส่วนการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน คงไม่สามารถทำได้ทุกพื้นที่ เพราะต้องใช้งบประมาณสูง จึงจะเลือกเมืองใหญ่เป็นหลัก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเริ่มทำไปบ้างแล้ว PEA ยังมีโครงการสำคัญอีก 4 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเป้าหมายรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งใช้งบลงทุนเกือบ 100,000 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำ ที่ปัจจุบันวางสายเคเบิลไปแล้ว 26 เกาะ ตั้งเป้าว่าอนาคตต้องขยายให้ครอบคลุมทุกเกาะทั่วประเทศ, โครงการขยายระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่, นอกจากนี้ยังมีแผนการทำงานอีกหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid) และการสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทาง PEA จะวางระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1-2 กิโลเมตร

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังรับว่า ในอนาคตประชาชนจะสามารถสร้างระบบไฟฟ้าเองได้ PEA จึงวางแผนปรับบทบาทองค์กรไว้แล้ว โดยจะนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งเป้าว่าภายในปีพ.ศ.2570 PEA ต้องเป็นผู้นำธุรกิจด้านไฟฟ้าในระดับประเทศและภูมิภาค ขณะที่แผนระยะยาวช่วงปีพ.ศ.2560-2580 มีแผนพัฒนาไฟฟ้า 20 ปี ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้า ซึ่งเริ่มทำที่พัทยาเป็นที่แรกแล้ว ทั้งยังมีแผนติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศในทุก 100 กิโลเมตรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าด้วย ส่วนปีนี้ PEA ยังมีแผนงานต่างๆที่วางไว้ 11 เรื่อง เช่น แผนการเปลี่ยนมาทำงานต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนการใช้กระดาษ ส่วนระยะ 5 ปี ช่วงปี 2561-2565 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ที่มุ่งยกระดับ 5 ด้าน

สำหรับ PEA ที่กำลังจะครบรอบการก่อตั้ง 59 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2562 นี้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั้งสิ้น 19,200,000 คน วางระบบไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กว่า 500,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยืนยันว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา PEA จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส และมีกิจกรรมตอบแทนสังคม(CSR) ต่อเนื่อง เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ที่เป็นการผลิตช่างไฟฟ้าให้ทุกตำบล เพื่อให้มีช่างไฟฟ้าไว้คอยดูแลระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

ข่าวทั้งหมด