คนไทยในฮ่องกง ทยอยเดินทางกลับ ก.ต่างประเทศ แนะนำให้หลีกเลี่ยง

14 สิงหาคม 2562, 19:44น.


สถานการณ์ในฮ่องกง น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังศาลฮ่องกงไม่อนุญาตให้ชุมนุมในสนามบิน ทำให้ปัจจุบันเหลือจำนวนผู้ชุมนุมไม่มากแล้ว  ขณะนี้ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว ส่วนผู้โดยสารชาวไทยที่ยังตกค้างในท่าอากาศยานเมื่อคืนนี้ ทยอยเดินทางออกจากฮ่องกง โดยเที่ยวบินพาณิชย์เพื่อกลับประเทศไทยแล้ว เหลือเพียง 3 คน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ประสานกับการบินไทยให้เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงบ่ายหรือค่ำวันนี้นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบว่ายังมีผู้โดยสารรายอื่น ๆ ที่มีกำหนดเดินทางออกจากฮ่องกงวันนี้โดยสายการบินอื่น ๆ อาทิ สายการบินเอมิเรตส์ สายการบินเอธิโอเปีย ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ได้ประสานการเดินทางกลับแล้วด้านเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้โพสต์ข้อความขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ณ เมืองฮ่องกงทุกคน และที่สำคัญคนไทยทุกท่านที่สามัคคีและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแรงกายแรงใจ ส่งผลให้คนไทยทุกคนสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพนอกจากนั้น จากการประเมินสถานการณ์ ที่ประชุมเห็นว่า ในชั้นนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องส่งเครื่องบินพิเศษไปช่วยเหลือคนไทยที่ยังตกค้าง เนื่องจากสามารถเดินทางกลับได้โดยสายการบินพาณิชย์  อย่างไรก็ตาม ขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฮ่องกงในระยะนี้ รวมทั้งให้ตรวจสอบเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก่อนการเดินทาง CR:สถานกงสุลไทย ณ เมืองฮ่องกง

ข่าวทั้งหมด