รัฐบาลตั้งวอร์รูม รับมือสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน เร่งเปิดตลาดใหม่

14 สิงหาคม 2562, 17:44น.


การรับมือกับเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์(กรอ.พาณิชย์) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การค้าและการส่งออกของไทย ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม วอร์รูมชุดนี้ยังมีหน้าที่พิจารณาประเด็นการค้าต่างๆ เช่น เป้าหมายการส่งออกในปีนี้ และการหาข้อสรุปเรื่องต่างๆเพื่อปกป้องการค้าของไทยที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันให้เร่งเจาะตลาดต่างประเทศเพิ่มอีก 5-6 ตลาด  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน, จีน และเอเชียใต้  รวมอิรักที่เคยค้าข้าวกับไทยก่อนหยุดไปจากภาวะสงคราม ผลักดันให้เป็นรูปธรรมภายใน 3-6 เดือน โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดูแลส่วนปัญหาการค้าตามแนวชายแดนและการส่งออก ภาคเอกชนขอให้ภาครัฐเร่งเปิดด่านผ่านแดนถาวรเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ขยายเวลาเปิดด่านจากเดิมที่สิ้นสุดเวลา 22.00น. ไปสิ้นสุดเวลา 00.00น. โดยกระทรวงจะรับไปพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายจุรินทร์ ย้ำว่าการค้าชายแดนยังเป็นสิ่งสำคัญและช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับไทย แต่ที่ประชุมไม่มีการพูดถึงเป้าหมายตัวเลขการส่งออกในปีนี้ พร้อมปฏิเสธที่จะบอกว่าตัวเลขการส่งออกปีนี้จะโตตามเป้าร้อยละ 3 หรือไม่หลังจากนี้จะประชุมกรอ.พาณิชย์เดือนละครั้ง เพื่อสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ส่วนวันศุกร์นี้จะประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดแรก แต่กระทรวงพาณิชย์จะยังไม่เสนอวาระใด ขณะนี้กระทรวงได้ข้อสรุปเรื่องประกันรายได้ปาล์มเบื้องต้นแล้วและจะเร่งนำเข้าครม.ให้เร็วที่สุด ส่วนการประกันรายได้ราคาข้าววันเสาร์นี้จะลงพื้นที่รับฟังความเห็นเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ และย้ำว่าเอกชนจะต้องเป็นผู้นำในการส่งออกและการค้าของประเทศ โดยกระทรวงจะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้านนายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาคเอกชนติดขัดหลายเรื่องและรอการจัดตั้งรัฐบาลมานาน วันนี้ผลประชุมน่าพอใจ เชื่อว่าจากนี้ตัวเลขด้านเศรษฐกิจต่างๆและประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้นสำหรับการประชุมในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยผสข. ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร 

ข่าวทั้งหมด