ที่ประชุมแก้ภัยแล้ง เห็นชอบ 5 มาตรการ ปรับแผนบริหารน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา

14 สิงหาคม 2562, 13:52น.


การประชุมติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนบริหารจัดการน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ 4,700 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เสี่ยงเกิดวิกฤติภัยแล้งหน้า ดังนั้นเพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร พล.อ.ประวิตร จึงกำชับ 5 มาตรการหลัก ให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย มาตรการปฏิบัติการฝนหลวง โดยได้ปฏิบัติการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-11 ส.ค. จำนวน 4,214 เที่ยวบิน และเดือนนี้มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด การสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำและสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ร่วมมือกับกรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับพื้นที่นาปี พืชไร่ จำนวน 214 เครื่องและสำหรับการอุปโภค-บริโภคอีก 71 เครื่อง และมาตรการปรับแผนการระบายน้ำ4 เขื่อนหลัก ลดการระบายน้ำแบบขั้นบันได ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาทดแทน ตลอดจนการขุดเจาะบ่อบาดาล การขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำธรรมชาติ และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำหรือมีปริมาณฝนตกน้อยกว่า ร้อยละ 60 มิลลิเมตรต่อเดือนเลขาสทนช.กล่าวถึง สถานการณ์ขาดแคลนน้ำที่โรงพยาบาลสุรินทร์ว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆจึงเน้นย้ำให้จัดหาน้ำสำรองด้วย นอกจากปัญหาภัยแล้ง ยังต้องติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมรสวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเร่งพร่องน้ำเพื่อความปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกปริมาณมาก พร้อมแจ้งเตือนประชาชนด้วยผู้สื่อข่าว:อรอุมา แคนดา CR:ภาพจากสทนช.   

ข่าวทั้งหมด