กทม.ประชุมเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการก.ก.10 ก.ย.

14 สิงหาคม 2562, 12:04น.


การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) และผู้แทนบุคลากร กทม. หรือ ก.ก. นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกทม.เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ก. จะหมดวาระในวันที่ 14 กันยายนนี้ มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 2 คน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 คน และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน จึงได้เตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา วันนี้จึงมีการประชุมกันเพื่อหารือเรื่องรูปแบบบัตรลงคะแนน วิธีการลงคะแนน แนวทางในการลงคะแนน เพราะหน่วยเลือกตั้งทุกสำนักงานเขตจะต้องไปจัดการเลือกตั้งในแต่ละเขตของตนเอง ส่วนเรื่องบัญชีรายชื่อของข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู บุคลากรครู ต้องมีการตรวจสอบว่ามีส่วนไหนสามารถลงคะแนนเสียงได้และส่วนไหนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 10 กันยายน เวลา 08.00–15.00 น. และคณะกรรมการ ก.ก. จะปฏิบัติหน้าที่ภายในวันที่ 14 กันยายนส่วนการโยกย้ายข้าราชการประจำหน่วยในสังกัด กทม. จะมีการทำบัญชีรายชื่อให้ข้าราชการที่ถูกโยกย้ายมาลงคะแนนที่หน่วยงานเดิม หรืออีกช่องทางคือให้หน่วยงานใหม่มาเพิ่มรายชื่อในหน่วยงานใหม่ของตนเองได้ภายในวันที่ 5 กันยายน และหน่วยงานเดิมก็จะนำรายชื่อออกผู้สื่อข่าว:เบญจภรณ์ ผิวเหลือง   

ข่าวทั้งหมด