ปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์กทม.หลังเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

14 สิงหาคม 2562, 11:27น.


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมปิดศูนย์ฯ ภายหลังเหตุการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากเกิดระเบิดในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ส.ค. โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหน่วยงาน ส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานจัดเจ้าหน้าที่มาประจำศูนย์ 24 ชั่วโมง เช่น สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 6 กลุ่มเขต ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้บาดเจ็บทุกคนออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานคร จึงได้มีคำสั่งปิดศูนย์ดังกล่าวCR:สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  

ข่าวทั้งหมด