สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา แจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นกรอซา

13 สิงหาคม 2562, 19:10น.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยผ่านทางเฟสบุ๊ก ระบุว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ของญี่ปุ่น แจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 10 หรือพายุกรอซา กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น คาดว่า พายุกรอซาจะเคลื่อนผ่านเกาะชิโกะกุและบางส่วนของเขตคันไซ ในวันที่14 สิงหาคม และวันที่ 15 สิงหาคม 2562  ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกรรโชกแรง ระดับน้ำทะเลสูง น้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งดินถล่ม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา แจ้งเตือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตคันไซ (โอซากา มิเอะ เฮียวโกะ วากายามะ เกียวโต นารา ชิกะ) และชิโกะกุ (โทกูชิมะ คากาวะ โคจิ เอฮิเมะ) นักท่องเที่ยวไทยที่กำลังท่องเที่ยวหรือกำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดในเขตดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวัง ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ทางการท้องถิ่น และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเตือนภัย นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งมวลชนต่าง ๆ ทั้งรถไฟ สายการบิน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการอันเป็นผลจากไต้ฝุ่นหมายเลข 10 กรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ Hotline ของสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลข 090-1895-0987CR:FB สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ,ภาพจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
 

ข่าวทั้งหมด