จีนเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคการเงินได้มากขึ้น

20 กรกฎาคม 2562, 20:44น.


สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่าจีนยกเลิกข้อจำกัดบางประการเพื่อให้ต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนในภาคการเงินได้มากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่จีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และมีการทำสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา ในแถลงการณ์ของธนาคารกลางจีนระบุว่าจีนจะยกเลิกข้อจำกัดการเข้าถือหุ้นของต่างชาติในกิจการหลักทรัพย์ ประกันภัย และการจัดการกองทุนให้ได้ภายในปีหน้า ซึ่งเร็วกว่าแผนการเดิม 1 ปี อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งกิจการจัดการความมั่งคั่ง การค้าเงินตรา และบริษัทจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญได้อีกด้วย ขณะที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของต่างชาติก็จะได้รับอนุญาตให้ประเมินพันธบัตรและตราสารหนี้ได้มากขึ้น ด้านเว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้วิเคราะห์ว่าในส่วนของประเทศไทยนั้น หากในอนาคตภาคการเงินของจีนเปิดเสรีและเงินหยวนมีบทบาทในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น ธุรกิจการค้าระหว่างไทยและเซี่ยงไฮ้จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีปริมาณไหลเวียนของเงินหยวนที่สามารถนำมาใช้ชำระเงินระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ธนาคารของไทยในจีนยังจะสามารถมีแหล่งระดมเงินทุนที่เป็นรูปเงินหยวนได้มากขึ้นด้วย อีกทั้งสามารถนำเงินหยวนที่มีไปลงทุนในตลาดทุนของเซี่ยงไฮ้ได้ และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนผ่านเซี่ยงไฮ้ได้เช่นกัน cr: AFP/aa

ข่าวทั้งหมด