ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลาง ให้ รพ.อภัยภูเบศร ผลิตยารักษามะเร็งขั้นสุดท้าย

12 กรกฎาคม 2562, 14:30น.


นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  เป็นประธานส่งมอบของกลางกัญชาที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 632 กิโลกรัม ให้กับน.ส.จันทิมา สุวรรณ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเเพทย์ และการศึกษาวิจัย น.ส.จันทิมา  กล่าวว่า กัญชาที่ได้รับในวันนี้จำนวน 632 กิโลกรัมจะนำไปตรวจหาสารปนเปื้อนและส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ ซึ่งจะสามารถทราบผลได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้ทราบผลตรวจจะสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนครึ่ง จุดประสงค์ที่จะนำไปรักษาเป็นคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย น่าจะได้หลักแสนขวด

ขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้ขอรับการสนับสนุนกัญชาแล้ว จำนวน 10 หน่วยงาน และมี  3 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นกัญชา  ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน ชนิดโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ไม่พบการปนเปื้อน ดังนั้น จึงเป็นกัญชาที่มีวัตถุประสงค์เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลฯ จึงนำกัญชาดังกล่าวไปใช้ในการผลิตเป็น 16 ตำรับยา ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาทัพยาธิคุณ ยาแก้สันฑฆาต ยาไฟอาวุธ รวม 5 ตำรับยา สำหรับผู้ป่วย 1,600 ราย ให้ทันต่อความต้องการของสถานบริการของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวในการรักษาโรค โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ได้มารับกัญชาไปแล้ว จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อนำไปทดลองสกัดและตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการสกัดได้ด้วยวิธี Supercritical Fluid Extraction จึงขอรับส่วนที่เหลือ จำนวน 632 กิโลกรัมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกัญชาดังกล่าวไปทำยาพัฒนาจากสมุนไพร (น้ำมันกัญชา) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการคำนวณปริมาณกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม จะได้น้ำมันกัญชาที่มีค่า THC ร้อยละ 5 บรรจุขวดละ 5 กรัม จำนวนถึง 127,104  ขวด  ซึ่งสามารถจะรักษาผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก  และคณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อดำเนินการในโครงการวิจัย นำมาพัฒนายาต้นแบบใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรม และโรคพาร์กินสัน ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาวิจัย จะเริ่มจากการพัฒนาวิธีการสกัด และวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะ เพื่อค้นหากระบวนการที่เหมาะสมในการสกัดและควบคุมคุณภาพด้านเลขาธิการป.ป.ส. กล่าวว่า กัญชาของกลางที่จับและอยู่ในการครอบครองของ ป.ป.ส. มีอยู่ประมาณ 22 ตันทั้งหมดยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะนำไปใช้ทางการแพทย์ได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะต้องรอไปตรวจพิสูจน์หาสารปนเปื้อนและโลหะหนัก  พร้อมย้ำว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย  หากประชาชนมีการซื้อขายหรือครอบครอง รวมถึงปลูกไว้ที่บ้านแม้จะอ้างว่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษา ก็ถือว่าผิดกฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาขอให้ไปพบแพทย์เพื่อให้ประเมินว่ามีความจำเป็นขนาดไหน ไม่ควรซื้อมาใช้เอง  

ข่าวทั้งหมด