ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีมติ 141 ต่อ 28 ปปช. ถูกฟ้องร้องได้

12 กรกฎาคม 2562, 13:48น.


ประเด็นการฟ้องร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ได้หรือไม่นั้น มีรายงานจาก ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้นำความเห็นของผู้ช่วยผู้พิพากษา 2 คนซึ่งเป็นองค์คณะในศาลฎีกา เห็นแย้งกับหัวหน้าองค์คณะในศาลฎีกา กรณีที่มีโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งเป็นเจ้าของคดี มีความเห็นตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษาว่า ปปช. เป็นองค์กรพิเศษที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่สามารถฟ้องร้องได้ แต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาอีก 2 คนซึ่งเป็นองค์คณะเห็นแย้งโดยเห็นว่า ปปช.ถูกฟ้องร้องได้ เมื่อมีความเห็นแย้งในคำพิพากษาขององค์คณะในศาลฎีกา สำนวนคดีจึงถูกส่งถึงนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ประธานศาลฎีกา จึงนัดที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการวางแนวคำพิพากษาว่า ปปช. เป็นองค์กรที่ไม่สามารถฟ้องร้องได้  แต่ในครั้งนี้ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า ปปช. ป็นองค์กรซึ่งมีที่มาตามขั้นตอนปกติ ขณะที่องค์กรอื่นมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพยังสามารถถูกฟ้องร้องได้ ในที่สุดที่ประชุมจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง 141 ต่อ 28 เห็นว่า ปปช. ถูกฟ้องร้องได้

ข่าวทั้งหมด