พรรคภูมิใจไทย เสนอใช้ข้อกฎหมายเป็นเกณฑ์กำหนดราคาสินค้าเกษตร

12 กรกฎาคม 2562, 13:28น.


หลังการประชุมเพื่อหารือจัดทำนโยบายระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเสร็จสิ้น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่าบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดี พรรคพลังประชารัฐ เปิดกว้างให้พรรคต่าง ๆ นำเสนอนโยบายเพื่อนำมาบูรณาการร่วมกัน โดยในเรื่องของนโยบายผลผลิตทางการเกษตรที่มีการทับซ้อนกัน จะมีการเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก


สำหรับพรรคภูมิใจไทยเสนอการใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งใช้เงินงบประมาณน้อยที่สุด และเสนอให้มีการแก้ไขข้อกฏหมาย โดยจะให้ราคาสินค้าเกษตรมีสภาพเป็นข้อกฏหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคง โดยไม่ผูกกับงบประมาณ เพราะใช้กลไกทางกฏหมายเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางราคาผลผลิต โดยจะเริ่มจากข้าวเป็นอันดับแรก และจะมีการผนวกการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีองค์กรของภาครัฐช่วยผลักดันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 


...


ผสข.ปิยะธิดา เพชรดี 


แฟ้มภาพ
ข่าวทั้งหมด