ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 07.30 น. 12 กรกฎาคม 2562

12 กรกฎาคม 2562, 07:07น.


วันนี้ เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เคล้าส์ ชวาป (Professor Klaus Schwab) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร World Economic Forum (WEF) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยโดยเมื่อวานนี้ รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม 10 ประเทศ มีการลงนามปฏิญญาร่วมความมั่นคงที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือ ให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และสร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น รวมทั้งเสนอความริเริ่มของความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งได้แก่ การประเมินผลความร่วมมือต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน เพื่อรับมือภัยคุกคามข้ามแดน และสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพเมื่อวานนี้ กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล 19 พรรคร่วมประชุมเพื่อจัดทำนโยบายรัฐบาลเพื่อเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จากนั้นจะนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไปส่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือบีอีเอ็ม ไปอีก 30 ปี ใน 3 โครงการเพื่อแลกกับการยุติข้อพิพาท 137,000 ล้านบาทความเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้ติดตามการประชุมของพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 และลงมติในช่วงบ่ายนอกจากนี้ยังต้องติดตามกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีใหม่ 6 คน คือ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กรณีที่เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย ซึ่งปล่อยกู้สินเชื่อให้เครือกฤษดา มหานครแต่นายอุตตมถูกกันเป็นพยานจึงไม่มีความผิดนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์ ในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีถูกกล่าวหาพัวพันกับคดีฆาตกรรมน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคภูมิใจไทย กรณีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย จังหวัดอุทัยธานี ที่มีปัญหาจนส่งมอบงานไม่ได้ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสั่งยุติโครงการ และสอบสวนการใช้งบประมาณนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีสร้างโรงงานบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.และคนที่ 6 คือนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากพรรคประชาธิปัตย์ กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีมติว่า การอุดหนุนเงินเป็นไปโดยมิชอบ และมีคำสั่งให้เรียกเงินคืนด้านนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่ายังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนที่อาจมีปัญหาเช่นนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีปัญหาถือหุ้นสัมปทานรัฐ รวมถึงนายวิษณุ เครืองาม และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนายทักษิณ ชินวัตร ออกพระราชกำหนดแปลงสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิตโดยมิชอบนอกจากนี้ นายเรืองไกร ยังได้เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบกรณีสมาชิกวุฒิสภา 6 คนที่ ถือครองหุ้นสื่ออาจเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ...

ข่าวทั้งหมด