นพ.ระวีประสาน รมว.คมนาคม ชะลอต่อสัมปทาน BEM/BTS รอกมธ.ศึกษาผลกระทบ

11 กรกฎาคม 2562, 20:37น.


หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสัญญาสัมปทาน หรือการขยายสัญญาสัมปทานให้บีทีเอส ควบคู่กันเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯคณะเดียว โดยให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 39 คน ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วันนพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะผู้ยื่นญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯชุดนี้จะมีคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯอย่างน้อย 2 ชุด ชุดหนึ่งจะศึกษาเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบีทีเอส อีกชุดจะศึกษาเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัทบีอีเอ็ม ซึ่งเป็นไปได้ที่การศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯต้องใช้เวลามากกว่า 45 วัน และต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไป แต่ก็จะเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมมั่นใจว่า ตลอดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะไม่ยื่นเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานทางด่วนให้บริษัท บีอีเอ็ม ไปให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา เนื่องจากได้คุยกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว ที่ยืนยันว่าจะรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯก่อน แม้ว่าตามกฎหมาย ครม. จะสามารถอนุมัติการต่อสัญญาสัมปทานฉบับนี้ได้ ส่วนตัวจึงขอบคุณรัฐบาลที่ชะลอเรื่องนี้ไว้ และหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้ข้อสรุปผลการศึกษาแล้วก็จะเสนอความคิดเห็นไปยังรัฐบาลต่อไปสำหรับการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบีทีเอส เกิดจากกรณีที่สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 สาย จะหมดลงในอีก 10 กว่าปีและ 20 กว่าปีข้างหน้า ส่วนการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัทบีอีเอ็ม เกิดจากกรณีที่หน่วยงานของรัฐแพ้คดีจนต้องชำระหนี้จำนวนมาก ก่อนหน้านี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงจึงเสนอให้ต่อสัญญาสัมปทานทางด่วนให้กับบริษัทบีอีเอ็ม เพื่อแลกกับการชำระหนี้ทั้งหมดนี้

ข่าวทั้งหมด