หยุด ปรับปรุงอาคารข้างรร.อัสสัมชัญ คอนแวนต์ถึงมี.ค.ปีหน้า

24 มิถุนายน 2562, 14:36น.


หลังหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานเขตบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จากปัญหาเครนก่อสร้างหล่นลงมาที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะหยุดการก่อสร้างอาคารสูง20 ชั้น ที่ปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรมไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า โดยจะส่งฝ่ายโยธาเขตบางรักไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการลักลอบก่อสร้างอีก พร้อมเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่

แต่หากตรวจสอบพบว่า ภาครัฐได้ปล่อยปละละเลยหน้าที่อีก นายกีรป บอกว่า ตามอำนาจสามารถให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ภาครัฐนำไปปฏิบัติได้ แต่หากไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 หรือไม่

ด้านเซอร์มารี อักเเนส สุวรรณา บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดเผยว่า จากที่มีการพูดคุยร่วมกันถ้าเป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายทางราชการทุกด้านได้รับความยุติธรรม และรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถึงที่สุดจนเด็กสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ส่วนที่อาคารสูงหยุดการก่อสร้างไปจนถึงปีหน้า อยากขอรับรองความปลอดภัยว่า หลังจากนี้จะไม่มีอะไรหล่นมาให้เด็กหวาดกลัวอีกเซอร์มารี ยังบอกอีกว่าการย้ายนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการอย่างไม่มีกำหนดว่าการจะย้ายกลับมาเรียนที่เดิมเมื่อไหร่นั้น จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพราะต้องรอการรับรองความปลอดภัยก่อน ผู้สื่อข่าว เบญจภรณ์ ผิวเหลือง

ข่าวทั้งหมด