สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งคณะทำงานช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเครนก่อสร้างหักโค่น

24 มิถุนายน 2562, 11:48น.


จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างหักโค่น และหล่นลงมาที่ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 10 คนและโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนมานับตั้งแต่เกิดเหตุ แต่ในวันพรุ่งนี้ นักเรียนชั้น ม.3-ม.6 จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นการชั่วคราว ส่วนนักเรียนชั้นม.1-ม.2 จะเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ตามปกติในวันนี้นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มอบหมายให้นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ เพื่อหารือกับผู้แทนสำนักงานเขตบางรัก และโรงเรียน เพราะแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อครอบครัวผู้เสียหาย ทั้งสภาพจิตใจ ภาระที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล และอนาคตของนักเรียน รวมถึงทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบที่ได้รับความเสียหาย โดยจะมีการตั้งคณะทำงาน เพื่อเสนอแนวทางต่อเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความเป็นธรรมต่อไป...ผสข. เบญจภรณ์ ผิวเหลือง 

ข่าวทั้งหมด