กลุ่มประเทศจี20 เห็นชอบมาตรการใหม่ๆ เพื่อจัดการขยะพลาสติกในทะเล

16 มิถุนายน 2562, 20:24น.


รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดเผยภายหลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมกลุ่มประเทศจี20 ในเมืองคารูอิซาวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำมาตรการใหม่ๆ มาบังคับใช้ เพื่อจัดการกับขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งทำให้ชายหาดไม่สวยงามและสัตว์ที่กินเข้าไปต้องเสียชีวิต มาตรการต่างๆจะดำเนินการบนพื้นฐานของความสมัครใจ โดยกลุ่มประเทศจี20จะส่งเสริมการใช้มาตรการหลายอย่างรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและลดการทิ้งขยะพลาสติกในทะเล โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ ด้านนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่น กล่าวว่า ต้องการให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำของประเทศต่างๆ ในการลดขยะพลาสติก รวมทั้งการพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และนวัตกรรมอื่นๆcr: Reuters/jt

ข่าวทั้งหมด