กรุงเทพมหานคร ลอกท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

15 มิถุนายน 2562, 12:42น.


ในวันนี้นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระหว่างซอย 5 ถึง ซอย 15 เขตหลักสี่รวมระยะทาง 5.24 กิโลเมตรโดยจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ช่วง จุดที่ 1 คลองเปรมประชากร ถึงทางเข้า บมจ.ทีโอที ระยะทาง 540 เมตรจุดที่ 2 ทางเข้า บมจ.ทีโอที ถึงซอยแจ้งวัฒนะ 9 ระยะทาง 650 เมตรจุดที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 9 ถึงซอยแจ้งวัฒนะ 15 ระยะทาง 570 เมตรและจุดที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถึงคลองประปา ระยะทาง 860 เมตรใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 122 คน พร้อมรถดูดเลน รถน้ำ และรถเครื่องจักรกล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร และคลองประปา แก้ปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ถนนแจ้งวัฒนะเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ต้องใช้เวลาระบายน้ำนานเป็นชั่วโมงเมื่อฝนตกหนัก กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองเปรมประชากรและคลองประปา บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำให้น้อยที่สุด และกล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมเต็มที่ในการรับมือปัญหาน้ำท่วม โดยมีการดำเนินงานตามแผนเสร็จสิ้นก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เหลือเพียงขุดลอก ดูดเลน เพิ่มเติมในบางจุด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถบรรเทาปัญหาการระบายน้ำ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอน...ผสข.ธนดา เฉลิมวันเพ็ญ

ข่าวทั้งหมด