ไทยได้รับการลงมติเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สหประชาชาติ

15 มิถุนายน 2562, 10:15น.


นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิก ECOSOC โดยไทยได้รับการลงมติให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก ECOSOC ในวาระปี 2020-2022 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับจีน เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ โดยประเทศไทยได้รับคะแนนเสียง 186 คะแนน มากเป็นที่หนึ่งในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก  โดยในภายหลังการเลือกตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับ นางมาเรีย เฟอร์นันดา เอสปิโนซา การ์เซส ประธานยูเอ็นจีเอ สมัยที่ 73 ซึ่งได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ECOSOC รวมทั้งชื่นชมบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ที่ไทยเป็นประธานกลุ่ม จี77 รวมทั้ง เชื่อมั่นว่า ไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในฐานะประธานอาเซียน จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคและของโลกทั้งนี้ ไทยเว้นจากการเป็นสมาชิก ECOSOC มาถึง  12 ปี หลังจากที่ไทยเป็นสมาชิกครั้งสุดท้ายเมื่อวาระปี 2007 และการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยที่ ECOSOC เป็น 1 ใน  6 องค์กรหลักของสหประชาชาติ มีภารกิจหลักในการเสนอและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปี 2030...แฟ้มภาพ กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวทั้งหมด