กรมสรรพสามิต ปราบปรามการกระทำผิดปีงบประมาณ 2562 เงินค่าปรับมากกว่า 12 ล้านบาท

15 มิถุนายน 2562, 08:17น.


กรมสรรพสามิต แถลงผลการดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริตนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 877 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12,680,000 บาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 459 คดี ค่าปรับ 3,840,000 บาท ยาสูบ จำนวน 267 คดี ค่าปรับ 6,050 บาท ไพ่ จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 170,000 บาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 70 คดี ค่าปรับ 1,870,000 บาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 20,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คดี ค่าปรับ จำนวน 500,000 บาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 230,000 บาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 3,708.665 ลิตร ยาสูบ จำนวน 8,562 ซอง ไพ่ จำนวน 625 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 30,996.000 ลิตร น้ำหอม 217 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 39 คันสรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 13 มิถุนายน 2562 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 24,642 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 370,890,000 บาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 14,364 คดี ค่าปรับ 131,390,000 บาท ยาสูบ จำนวน 6,745 คดี ค่าปรับ 148,510,000 บาท ไพ่ จำนวน 607 คดี ค่าปรับ 5,240,000 บาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,198 คดี ค่าปรับ 36,960,000 บาท น้ำหอม จำนวน 72 คดี ค่าปรับ 1,470,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,157 คดี ค่าปรับ 22,670,000 บาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 499 คดี ค่าปรับ 24,650,000 บาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 228,479.077 ลิตร ยาสูบ จำนวน 353,107 ซอง ไพ่ จำนวน 25,117 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 970,973.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 27,400 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,117 คันสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต   

ข่าวทั้งหมด