ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 08.30 น. 14 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562, 07:50น.


ในการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหภาพยุโรป หรือ อียู ครั้งที่ 14 ที่เบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่มีการนำมาตรการกีดกันทางการค้าฝ่ายเดียวมาใช้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการตอบโต้ทางการค้าที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลก หรือ WTO ไทยและอียูจึงควรร่วมมือกันปฏิรูปการทำงานของ WTO เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคี โดยมีประเด็นเร่งด่วนคือการเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทน 6 ใน 7 ตำแหน่งที่จะว่างลงในปลายปีนี้ ก่อนที่กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าจะหยุดชะงัก รวมถึงการปรับปรุงกลไกการระงับข้อพิพาท และการผลักดันให้การเจรจาในเรื่องที่ค้างอยู่มีความคืบหน้าและหาข้อสรุปได้ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรี WTO เช่น การจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำความตกลงการอุดหนุนประมงนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 95.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 95.0 เนื่องจากแรงส่งการบริโภคในประเทศ มีการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนขณะที่ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขยายตัว เนื่องจากสภาพอากาศ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าโอกาสที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี จะเติบโตได้ร้อยละ 3 คงเป็นไปได้ยากในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ จะมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 20 คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ ตลอดจนการกำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ภารกิจที่จะต้องเร่งดำเนินการเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 460,000 ราย มูลหนี้ 86,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ปกติ จำนวน 270,000 ราย และเป็นหนี้ที่จะต้องไปแก้ไขปัญหา 190,000 รายที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ จะมีการแถลงข่าว กรณีการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาจุดกันยุงที่ไม่ขอขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขออนุญาตผลิต ซึ่งมีการเร่งการผลิตและจำหน่ายในช่วงที่ไข้เลือดออกที่กำลังระบาด โดยยึดสินค้าสำเร็จรูปได้ 79,200 กล่อง และยาจุดกันยุงที่ยังไม่ได้เคลือบสารกำจัดแมลงจำนวน 1,320 ลัง ซึ่งจะสามารถผลิตเป็นยาจุดกันยุงพร้อมขายได้มากกว่า 70,000 กล่อง หากพบเป็นกลุ่มไพรีทรอยด์ผู้บริโภคอาจได้รับสารที่เป็นอันตรายอาจส่งผลต่อระบบประสาท มึน ชา คลื่นไส้ อาเจียน ชักกระตุก กล้ามเนื้อกระตุก และขั้นสุดท้ายจะเป็น อัมพาตได้ ถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัว มูลค่าของกลางกว่า 5 ล้านบาทกับยังมีผลงานการตรวจค้นและจับกุมผู้ลักลอบผลิตและขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักและอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไซบูตามีน ในย่านปทุมธานี และสมุทรสาคร โดยยึดสินค้าได้ 12 รายการ จำนวนมากกว่า 8,000 ชิ้น และยังมีแคปซูลอาหารเสริมในลักษณะเป็นแคปซูลที่ยังไม่ได้บรรจุแผง จำนวนกว่า 100,000 แคปซูล  พร้อมทั้งพบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท...

ข่าวทั้งหมด