ศาลเยอรมนี ตัดสิน คดีฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้จำนวนมากๆ ไม่ผิดกฎหมาย

13 มิถุนายน 2562, 20:46น.


ศาลปกครองกลางในเมืองไลพ์ซิช เยอรมนี ตัดสินว่าการที่เจ้าของปศุสัตว์และเจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้จำนวนมากๆที่ไม่ต้องการ เป็นเรื่องที่มีสิทธิ์จะกระทำได้  คำตัดสินครั้งนี้ เกิดผลดีกับบริษัทที่ทำธุรกิจเลี้ยงไข่ไก่ จนกว่าพวกเขาจะมีทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมกว่าในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทราบเพศของลูกเจี๊ยบตั้งแต่ขณะอยู่ในไข่ไก่ว่าเป็นตัวผู้หรือไม่ เพื่อจะได้นำไข่ไก่ดังกล่าวไปขายในตลาด โดยไม่ต้องฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้ในภายหลังการฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้จำนวนมากๆเป็นเรื่องที่ทำกันโดยทั่วไปของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ทั่วโลก หลังการฟักตัวจากไข่ไก่ ลูกเจี๊ยบหลายพันล้านตัวจะถูกฆ่าทันทีที่ฟักตัวออกจากไข่ โดยมากเจ้าของฟาร์มไข่ไก่นิยมฆ่าโดยใช้เครื่องบดหรือรมแก๊สให้ตาย โดยเฉพาะในเยอรมนี มีการฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้ราว 45 ล้านตัวต่อปี เพราะผู้ประกอบธุรกิจมองลูกเจี๊ยบตัวผู้ว่าไม่มีประโยชน์ในทางการค้า และใช้เวลาเลี้ยงก็นานกว่าเลี้ยงแม่ไก่ จึงไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อไก่เช่นกันก่อนหน้านี้ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินได้ออกกฎหมายเมื่อปี 2556 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้ ตามกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ของเยอรมนี ซึ่งระบุว่ามนุษย์ไม่ควรทำร้าย,รังแกหรือทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับความเจ็บปวดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ 2 แห่งที่ไม่เห็นด้วยและยื่นเรื่องให้ศาลปกครองกลางฯพิจารณาและพิพากษาดังกล่าว

ข่าวทั้งหมด