องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยื่น 6 ข้อเสนอรัฐบาลใหม่ ต่อต้านทุจริต ทำได้ทันที

13 มิถุนายน 2562, 15:35น.


การเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ปราบปรามการทุจริต นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)   ย้ำว่า ปัญหาคอรัปชั่นส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข โดยรัฐบาลต้องรับฟังประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆต้องเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและต้องใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ,ต้องดูแลคนในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและมีบทลงโทษกับผู้กระทำทุจริต,ต้องให้องค์กรอิสระทั้งหมดทำงานอย่างอิสระ ไม่แทรกแซง ,ต้องแต่งตั้งข้าราชการอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยพบว่าประชาชนต้องการให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลและดึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากที่สุดซึ่งทั้ง 6 ข้อเสนอนี้รัฐบาลใหม่สามารถทำได้ทันทีและหากจัดการอย่างจริงจังก็เชื่อว่า จะทำให้รัฐบาลชุดใหม่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความเชื่อถือมากขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติร่วมตรวจสอบการทุจริตด้วย ส่วนองค์กรก็จะร่วมตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาลและการทุจริตในระดับท้องถิ่นผ่านการรับเรื่องร้องเรียนและเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะส่งผลต่อการตรวจสอบรัฐบาลใหม่หรือไม่ เชื่อว่า ส.ว.มีเกียรติพอ และพร้อมตรวจสอบรัฐบาล นายวิเชียร ยังไม่ขอให้คะแนนรัฐบาลชุดปัจจุบันของพล.อ.ประยุทธ์ เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต โดยขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแทน แต่รับว่ามีหลายเรื่องที่มีปัญหาไม่โปร่งใส แต่บางเรื่องก็ทำได้ดี เช่น การออกกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต และการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ข่าวทั้งหมด