กรมชลฯ จัดนิทรรศการครบ 117 ปี ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ

13 มิถุนายน 2562, 10:51น.


วันครบรอบสถาปนากรมชลประทาน ครบ 117 ปี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ร่วมทำบุญพร้อมรับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 117 ปี ของกรมชลประทาน นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้มอบทุนการศึกษาต้นกล้าคืนถิ่น เพื่อความยั่งยืนให้นักเรียนในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การจัดงานนิทรรศการก้าวสู่ปีที่ 117 กรมชลประทาน "RID CREATIVITY & INNOVATION 2019" จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-14 มิ.ย. ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการพระราชดำริภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน นวัตกรรมเทคโนโลยีในการชลประทานของหน่วยงานต่างๆ และบูธจากเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและสร้างรายได้จากกรมชลประทานมาจัดบูธจำหน่ายสินค้าด้วย

นางจรรยา สุขใสยาสน์ ชาวบ้านต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ที่มาร่วมจัดบูธภายในงาน เล่าว่า ตนเองเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมชลประทาน เนื่องจากบ้านอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ คลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทาน จึงได้จัดหาพื้นที่อยู่ให้ใหม่และช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็นในส่วนของการจัดหาพื้นที่ให้ใหม่สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยตรงและต้องอพยพออกจากพื้นที่ และการมอบงบประมาณส่งเสริมกลุ่มรายได้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้รวมไปถึงการฝึกอบรมอาชีพใหม่ ๆ เช่นการสอนทำขนม ซึ่งในส่วนของตนเองได้รับงบประมาณช่วยเหลือในเรื่องการสร้างรายได้และฝึกอบรมสร้างอาชีพโดยได้มีการตั้งกลุ่มฝึกอาชีพทำขนม และนำมาจำหน่วยในงานนี้ด้วยเช่นข้าวหลามช็อต น้ำพริกสัปปะรด มะม่วงกวนและมะนาวดอง พร้อมระบุด้วยว่า ความเป็นอยู่ขณะนี้ดีขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมชลประทาน 

 ผู้สื่อข่าว:ปิยะธิดา เพชรดี   

ข่าวทั้งหมด