พลังประชารัฐ หารือ ร่างนโยบายรัฐบาล 7-7-7 พันธกิจ3ด้าน ย้ำนายกฯดูชื่อ รมต.เอง

12 มิถุนายน 2562, 16:36น.


ความเคลื่อนไหวในการร่างนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ ช่วงบ่ายวันนี้ ที่พรรคพลังประชารัฐ มีการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบายในส่วนของพรรค โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค  ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดทำนโยบายเป็นประธานในที่ประชุม  โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค เข้าร่วมประชุมนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า การจัดทำร่างนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนั้นเราต้องการให้สามารถจับต้องได้  จึงได้เพิ่มรายละเอียดเข้าไปจำนวนมาก  โดยเริ่มจาก 12 ประเด็นที่ พรรคพปชร. ต้องการจะทำ  คาดว่าการประชุมในวันนี้จะมีความคืบหน้าพอสมควร  เพื่อที่นโยบายของเราจะสอดรับกับนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาล   ส่วนความคืบหน้าการจัดสรรตำแหน่ง ครม.ในรัฐบาลชุดใหม่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้พิจารณา  คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นโยบายของพรรคพลังประชารัฐสรุปมาจากนโยบาย  7-7-7   พันธกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1.สวัสดิการประชารัฐ  ขจัดความเหลื่อมล้ำ  เช่น  บัตรประชารัฐ  ขยายโครงการบ้านล้านหลัง  2.สังคมประชารัฐ  สงบสุข  เข้มแข็ง  แบ่งปัน เช่น โครงการ Bangkok 5.0  สังคมประชารัฐสีขาว  3.เศรษฐกิจประชารัฐ  สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม   เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต  การส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรองและชุมชน   เสริมความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคเอกชน   เร่งรัดขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)เป็นต้น เมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้ว จะนำไปหารือ กับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้ง

ข่าวทั้งหมด