อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 บูรณะก่อนอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จะสร้างเสร็จ

05 มกราคม 2562, 12:55น.


นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐสภา ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้กรมศิลปากรอัญเชิญไปยังสำนักช่างสิบหมู่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อบูรณะและซ่อมแซม  โดยประธาน สนช.จุดธูปเทียนโต๊ะเครื่องบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โหรพราหมณ์อ่านโองการประกอบพิธี  ประธาน สนช.โปรยดอกไม้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  จากนั้น  ได้สักการะพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิชัยมงคล หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวง เจ้าหน้าที่จากสำนักช่างสิบหมู่ได้ใช้เครนยกพระบรมรูป และฐานพระบรมรูป อัญเชิญไปยังสำนักช่างสิบหมู่ ขณะที่ พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิชัยมงคล เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญไปไว้ที่ห้องพระ อาคารรัฐสภา 1 และเมื่ออาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ จะอัญเชิญองค์เดิมทั้งหมด ไปประดิษฐานที่รัฐสภาแห่งใหม่ สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งให้ดำเนินการในส่วนของห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จก่อน แต่ยังคงติดปัญหาระบบไอซีทีและระบบสาธารณูปโภค  แต่ได้ย้ำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต  อย่างไรก็ตาม คาดว่า ห้องประชุมใหม่จะแล้วเสร็จไม่ทันที่จะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดใหม่  จึงจะต้องดำเนินการหาพื้นที่สำรองเตรียมไว้ 

ข่าวทั้งหมด