กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับจส.100 และอีกหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร

30 มีนาคม 2559, 10:13น.


วันนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กว่า 14 หน่วยงานรวมถึง สถานีวิทยุ จส.100 เปิดตัวโครงการ "ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร" ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยการจราจรแก่ผู้ใช้รถบนท้องถนนให้คำนึงถึงความปลอดภัย


 
 


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดโครงการความเป็นไทยควบคู่ไปกับการสร้างวินัยจราจร โดยจะมีการแจกจายหนังสือสร้างวินัยจราจร ที่สำนักงานขนส่งทางบกทั่วประเทศ รวมถึงรณรงค์ในเรื่อง การยิ้ม การไหว้ การกล่าวคำสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาบนท้องถนนอีกทางหนึ่ง


 
 


ขณะที่การจัดอบรม "ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน"  ในวันนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม อาทิ พนักงานขับรถเมล์ ผู้ขับขี่รถสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของ 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข กว่า 600 คน 
 


ด้านพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า การรณรงค์นี้จะทำให้ทุกคนมีความสามัคคี ทำประโยชน์แก่ส่วนร่วมและประเทศชาติ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่เชิดชูในเรื่องวัฒนธรรมสูงมาก จึงอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกัน และตระหนักถึงความมีน้ำใจ และใช้วัฒนธรรมในเรื่องวินัยจราจร ซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหาจราจรลดลงได้แล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วย


 
 


ขณะที่การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ พบว่าในปี 2558 ไทย ใช้เงินนำไปใช้สนับสนุนการท่องเที่ยว 12,000 ล้านบาท แต่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 2 ล้าน 2 แสน 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวก็มีการหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง


 
 


ขณะที่ คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์ วันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุ จส.100 ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์ในโครงการนี้ กล่าวว่า โครงการความเป็นไทย สร้างวินัยจราจรนี้ ทาง จส.100 มีการจัดทำและผยแพร่สารคดีรณรงค์ เพื่อสร้างวินัยการจราจรเผยแพร่ทางสถานีและผ่านสื่อสังคมต่างๆ ของ จส.100 เพื่อสร้างวินัยการจราจร รวม12 ตอน ทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ให้ทุกคนที่อยู่บนท้องถนนสามารถแชร์ เรื่องราวเหตุการณ์ บนท้องถนน ซึ่งจส.100 หวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี


 
 


...


 


ผสข.วิรวินท์ ศรีโหมด 
ข่าวทั้งหมด