*รับสมัครพร้อมทั่วโลก Bike For DAD 2พ.ย.-10พ.ย. 58 ปั่นจริง 11ธ.ค.นี้ *

14 ตุลาคม 2558, 16:34น.


คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรมตามพระราชปณิธานและพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร รวมถึงหารือถึงแนวทางในการจัดกิจกรรม ข้อผิดพลาดจากปัญหาและอุปสรรคจากกิจกรรม BIKE FOR MOM ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2558ในการจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ หรือ Bike Fot DAD  เป็นกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  เป็นการร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเป็นองค์ประธานนำขบวนจักรยานประชาชนในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เริ่มจาก บริเวณลานพระราชวังดุสิต มาตามถนนราชปรารภ เข้าสู่แยกประตูน้ำ มาเลี้ยวขวาที่แยกราชประสงค์ เข้าสู่ถนนปทุมวันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนสีลม เข้าวงเวียนโอเดี่ยน ถนนเยาวราช สะพานพระปกเกล้าฯ ถนนวงเวียนใหญ่ ถนนอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ แยกศิริราช สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนามหลวง ถนนราชดำเนินนอก มาจบที่ลานพระราชวังดุสิต รวมระยะทางประมาณ 29 กม. เท่ากันทุกจังหวัดส่วนในต่างจังหวัด จะกำหนดจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางของทุกจังหวัด ผ่านศาสนสถานประจำจังหวัด เพื่อให้เป็นเส้นทางสิริมงคล นอกจากนี้ยังรับสมัครผู้แทนทุกจังหวัดจังหวัดละ 100 คนเพื่อปั่นจักรยานจตุรทิศสู่เมืองหลวง ถวายพระพรพ่อของแผ่นดินและยังมีอีก 67 ประเทศทั่วโลกที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะมีการปั่นออกจากสถานฑูตแต่ละประเทศไปยังแลนด์มาร์คหรือสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆพร้อมส่งคลิปวีดีโอความยาว 1 นาทีกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อร้อยเรียงออกอากาศ ส่วนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันทั่วโลกวันที่ 2-10 พ.ย. 58 ผ่านทาง www.bikefordad2015.com  สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เพิ่มจำนวนผู้ที่เข้าร่วมปั่นจักรยานจาก 4หมื่นคน เป็น 1แสนคน และทุกคนจะได้รับเสื้อพระราชทาน เข็มกลัดพระราชทาน พร้อมด้วยริสแบนด์พระราชทาน กิจกรรมครั้งนี้ ยังจัดเพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส และในงาน ยังมีชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ อาทิ โขนกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติด้วย ในการนี้ รัฐบาลได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้พระตราสัญลักษณ์ในการจัดงาน ประกอบด้วย พระตราสัญลักษณ์ประจำองค์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร.และพระนามาภิไธยย่อ มวก.บนพื้นหลังสีเหลืองทอง ต่อด้วยข้อความอักษรภาษาอังกฤษ Dad ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD พร้อมพระราชทานคำว่า ของขวัญของพ่อ คือลูกรู้แทนคุณ โดยการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรม การถ่ายทอดสดทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและต่างประเทศสำหรับรายละเอียดอื่นๆจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558

ข่าวทั้งหมด

X