ภาคประชาชน-ครป.ค้านนโยบายรัฐบาลเปิดทาง ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี ชี้ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

10 กรกฎาคม 2567, 20:02น.


          คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) จัดเวทีภาคประชาชนแถลงคัดค้านนโยบายให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี และการซื้ออสังหาริมทรัพย์ นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) อ่านแถลงการณ์ ครป. คัดค้านนโยบายให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี และการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินร้อยละ 49 มีข้อมูลตอนหนึ่งว่า คัดค้านนโยบายและการแก้ไขกฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดินและเช่าที่ดินได้ 99 ปี รวมถึงการขยายสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 75 โดยขอให้รัฐบาลและสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ทบทวนและศึกษาถึงผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพราะนโยบายนี้จะทำให้ที่ดินในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนจำกัดซึ่งหลุดมือจากคนไทยส่วนใหญ่ไปสู่นายทุนส่วนน้อยเกือบหมดแล้ว จะถูกถ่ายโอนการถือครองไปสู่ต่างชาติในที่สุด โดยที่ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ในระยะยาว และมีโอกาสตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจแก่ต่างชาติโดยการให้ที่ดินที่เป็นสมบัติของรัฐในการค้ำประกัน          ด้านรศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองประธาน ครป. กล่าวว่า การอ้างเหตุผลของรัฐบาลเคลือบแคลงไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มทุน และสร้างความไม่เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย จึงมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน          นอกจากนั้น ยกเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐในช่วงปี 2540 จากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ปัจจุบัน เราเกิดการทุจริตการเมืองแบบใหม่ที่ไม่เคยเรียนรู้บทเรียนในอดีต การทุจริตการเมืองแบบใหม่ที่ไปไกลกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนแบบเก่า คือรูปแบบการคอรัปชั่นแบบใหม่โดยกลุ่มทุนธุรกิจที่เคยอยู่นอกรัฐ แต่ปัจจุบันเข้ามาสู่กลไกของรัฐ เพื่อออกกฎหมายระเบียบต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เรียกว่าการยึดครองรัฐ          ดังนโยบายให้ทุนต่างชาติเช่าที่ดินได้ 99 ปี และขยายสิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพวกพ้อง เป็นต้น          นอกจากนั้น ปัจจุบันการให้ต่างชาติถือครองร้อยละ 49  ยังมีปัญหานอมินีมากมาย มีการจัดตั้งนอมินีถือหุ้นที่เหลืออยู่ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการแก้ไขตรงนี้ ยังจะขยายเพิ่มเป็น ร้อยละ 75 แล้วอ้างว่าจะไม่มีสิทธิ์ในการถือครองอำนาจตัดสินใจ ซึ่งเป็นเรื่องหลอกลวง ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และนโยบายการขายชาติอย่างชัดเจน#ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี#ผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านฉบับเต็ม: https://www.facebook.com/share/p/UK3nV3bELTuwcPyM/ 

ข่าวทั้งหมด

X