กทม.ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง ย่านเยาวราช อยู่ในสภาพใช้งานได้ กำหนดพิกัดประปาหัวแดง ลงในแผนที่

10 กรกฎาคม 2567, 11:50น.


              รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่สำรวจจุดประปาหัวแดง บริเวณชุมชนพาดสาย เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งชุมชนดังกล่าวอยู่ติดกับวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ภายในชุมชน จะมีประปาหัวแดง จำนวน 2 จุด ได้แก่1.ทางเข้าถนนพาดสาย มีลักษณะเป็นหัวดับเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดิน2.ซอยวานิช 1 มีลักษณะเป็นหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ระยะห่างของประปาหัวแดงจากทางเข้าชุมชนด้านถนนพาดสายถึงภายในชุมชนระยะทาง 132.7 เมตร ส่วนทางด้านซอยวานิช 1 ถึงภายในชุมชนระยะทาง 75.5 เมตร           นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงชุมชนด้านซอยวานิช 1 ยังมีประปาหัวแดงฝังอยู่ใต้พื้นดินอีก 1 จุด ระยะห่างจากชุมชน 94 เมตร พร้อมทั้งสำรวจถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในชุมชนพาดสาย ซึ่งมีถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน 15 ถัง โดยติดสติ๊กเกอร์ QR CODE แสดงตำแหน่งของถังดับเพลิงใน Bangkok risk map เรียบร้อยแล้วทุกถัง จากการตรวจสอบพบว่าถังดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร และถังดับเพลิงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเขตฯ จะลงพื้นที่สำรวจจำนวนถังดับเพลิงอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก บางจุดมีการติดตั้งเพิ่มเติม บางจุดได้นำออกไปใช้งาน สำหรับชุมชนพาดสายมีพื้นที่ 1.15 ไร่ บ้านเรือน 75 หลังคาเรือน ประชากร 230 คน ถ้าคิดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ถังดับเพลิง 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน          รองผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานการไฟฟ้านครหลวง เรื่องการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจาก การตัดกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ไม่สามารถตัดไฟได้ทั้งหมดในวงกว้าง จะต้องทำการตัดกระแสไฟเป็นจุด ๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ และการตัดกระแสไฟยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยติดเตียงที่รักษาอยู่ที่บ้าน โดยให้เขตฯ จัดทำข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ให้เรียบร้อย ในส่วนของประปาหัวแดงได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานการประปานครหลวง กำหนดพิกัดประปาหัวแดงลงในระบบ Bangkok risk map ทั้งหัวดับเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินและหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน อย่างไรก็ตาม หัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ยังมีบางจุดที่ไม่ได้ลงในระบบ โดยให้ดำเนินการในส่วนนี้ให้เรียบร้อย รวมถึงพิจารณาหาแนวทางติดป้ายตรงจุดที่มีหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินให้เห็นเด่นชัด ขอความร่วมมือไม่ตั้งวางสิ่งของกีดขวางประปาหัวแดง ซึ่งเป็นจุดรับน้ำหัวดับเพลิง รองผู้ว่าฯ กทม.ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจุดรับบริจาคสิ่งของจากเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนตรอกโพธิ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบภัย ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว           การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลด้วย #อุปกรณ์ดับเพลิง#เยาวราชCr:ขอบคุณข้อมูล-ภาพ กรุงเทพมหานคร      

ข่าวทั้งหมด

X