ปธน.จอร์เจียใช้สิทธิ์ veto ร่างกม.สายลับต่างชาติ หลังปชช.คัดค้านทั่วประเทศ

19 พฤษภาคม 2567, 10:06น.


          สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีโซโลเม ซูราบิชวิลี ของจอร์เจียใช้สิทธิ์ยับยั้ง (veto)ร่างกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสจากอิทธิพลต่างชาติ หลังชาวจอร์เจียหลายหมื่นคนประท้วงบริเวณจัตุรัสยุโรป ย่านใจกลางกรุงทบิลีซีและในอีกหลายเมืองทั่วประเทศมาหลายสัปดาห์ นับแต่รัฐสภาลงมติผ่านร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ด้วยเสียงส่วนใหญ่ 84 ต่อ 30 เสียง          ประธานาธิบดีซูราบิชวิลี ระบุเหตุผลว่า เนื้อหาและสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้ มีลักษณะคล้ายกับกฎหมายของรัสเซีย ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของจอร์เจีย ตลอดถึงมาตรฐานการตรากฎหมายของทุกประเทศในยุโรป พร้อมเสนอให้สมาชิกนิติบัญญัติปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายนี้ เพื่อไม่ให้กระทบแผนของกลุ่มสหภาพยุโรป(EU)ในการพิจารณาอนุมัติให้จอร์เจียเข้าเป็นสมาชิกอียูในอนาคต          ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีซูราบิชวิลี พูดมาตั้งแต่แรกว่าจะใช้สิทธิ์ veto ร่างกฎหมายนี้ หลังเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนทั่วประเทศ แต่ถ้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของจอร์เจีย ยังคงลงมติยืนยันร่างกฎหมายนี้ด้วยเสียงข้างมาก จะมีผลให้การ veto ของประธานาธิบดี เป็นอันตกไป และร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับตามรัฐธรรมนูญของจอร์เจียทันที          สำหรับกฎหมายนี้มีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้องค์กรต่างๆในจอร์เจียที่ได้รับเงินอุดหนุนกว่าร้อยละ 20 จากต่างชาติ จะต้องไปจดทะเบียนกับทางจอร์เจีย แจ้งว่า เป็นสายลับของต่างชาติ มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับในอัตราที่สูงมาก ขณะที่ ฝ่ายที่คัดค้านมองว่า กฎหมายนี้ลอกแบบมาจากรัสเซีย ซึ่งรัฐบาลรัสเซียใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีกับนักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม          ทั้งนี้ จอร์เจียยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ในปี 2565 ซึ่งต่อมา กลุ่ม EU ได้รับรองสถานะเป็นผู้สมัครสมาชิก(candidate)ในเดือนธ.ค.2566 แต่ผู้นำกลุ่ม EU พูดชัดเจนว่า การที่รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายนี้จะตัดโอกาสการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอียูในอนาคต          แม้ว่าได้รับเอกราชจากอดีตสหภาพโซเวียตในปี 2534 แต่ผลสำรวจของโพลล์บ่งชี้ว่า ร้อยละ 80 ของประชากรชาวจอร์เจียต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม EU หลายฝ่ายมองว่าการที่จอร์เจียมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กับรัสเซีย อาจกระทบแผนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU เช่น เสี่ยงถูกรัสเซียรุกรานในลักษณะเดียวกับยูเครน#การเมืองจอร์เจีย#กฎหมายสายลับต่างชาติ

ข่าวทั้งหมด

X