ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกคำร้อง ทรู ให้ ดร.พิรงรอง หยุดปฏิบัติหน้าที่

14 พฤษภาคม 2567, 14:59น.


          ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ คดี 147/2566 ตามที่บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวหาว่า ดร.พิรงรอง รามสูต ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะอนุกรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ ดำเนินการให้สำนักงาน ฯ ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 127 แห่งให้ตรวจสอบการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านการให้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) และแอพพลิเคชัน True ID เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดว่าโจทก์กระทำผิดกฎหมาย จนอาจถูกระงับเนื้อหารายการ ที่ได้ส่งไปออกอากาศ และโจทก์เห็นว่าการกระทำดังกล่าว มีพฤติการณ์ หรือเหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่แสดงถึงความมีอคติและความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่           ล่าสุด ศาลได้ยกคำร้องของทรู เนื่องจากเห็นว่า พฤติกรรมของดร.พิรงรองไม่ได้เป็นไปตามคำร้อง  ส่งผลทำให้ กรรมการ กสทช. ยังได้กลับมาทำงานตามปกติ และขับเคลื่อนภารกิจสำคัญโดยเฉพาะงานด้านโทรทัศน์ และการพัฒนาสื่อคุณภาพให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไป  #กสทช#พิรงรอง  

ข่าวทั้งหมด

X