ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมสังเกตการณ์ การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ ที่หาดยาว สัตหีบ ชลบุรี

02 มีนาคม 2567, 06:47น.


          เมื่อวานนี้ (1 มีนาคม 2567) พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อม พลเรือตรี คริสโตเฟอร์ ดี. สโตน (Christopher D. Stone) ผู้บัญชาการกองเรือโจมตีโพ้นทะเลที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจที่ 76 กองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบก กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และ พลเรือตรี โช ชุง-โฮ (Cho,Choong-Ho) ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด/กองเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 5 ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาวอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก มีภารกิจหลักเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม          โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ และกำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบกจะเข้ายึดหัวหาด และดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ ซึ่งในปีนี้มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจัดกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเรือ USS Somerset และเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารต่าง ๆ มาเข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกับกองกำลังฝ่ายไทย โดยกองทัพเรือได้นำเรือหลวงสุรินทร์ พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) รถสะเทินน้ำสะเทินบก ยานเกาะล้อยาง เฮลิคอปเตอร์ ในขณะที่ กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี ได้นำเรือ ROKS No Jeok Bong (LSTI1-689) และรถสะเทินน้ำสะเทินบก KAAV เข้าร่วมในการฝึกๆ ครั้งนี้ด้วย

          การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร ในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพ พันธมิตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ และความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป...#กองทัพเรือ#คอบร้าโกลด์2024#สหรัฐอเมริกา 

ข่าวทั้งหมด

X